Kommunikasjonshuset Signatur

Dagbladet Magasinet klimanøytralt

Pressemelding   •   sep 16, 2010 17:16 CEST

Aktietrykkeriet er først ute med å merke sine trykksaker som klimanøytrale. Dagbladet Magasinet publiseres som klimanøytralt magasin denne helgen.
Aktietrykkeriet er det første trykkeriet i Norge som tilbyr sine kunder merket «klimanøytral trykksak». Her har man beregnet og kompensert for CO2 -utslipp helt fra «vugge-til-grav». De første kundene som bruker produktet er Magasinet i Dagbladet, turtøyprodusenten Stormberg, og skiimportøren Finor (Fischer)

Optimalisere produktet
Begrepet «klimanøytral trykksak» er i samsvar med Forbrukerombudets retningslinjer for bruk at klimapåstander i markedsføring.
- Hvorfor merker dere Dagbladet Magasinet med klimanøytralt merke?
- Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere produktet Dagbladet Magasinet. Dette er et viktig ledd i så henseende. Vi er spesielt glad for at vår samarbeidspartner Aktietrykkeriet har samme oppfatning og tilbyr dette miljøproduktet, sier sjefredaktør Lars Helle i Dagbladet.
Dette er en videreføring av miljøengasjementet i avisen. Aktietrykkeriet er det første trykkeri i Norge og det tredje i Skandinavia som gis rett av CO2focus til å merke sine trykksaker med «klimanøytral trykksak»
- Hvordan tror du leserne vil oppleve dette?
- Jeg håper – og tror – at leserne vil mene dette er utelukkende positivt. Vi i Dagbladet ønsker å vise et miljøengasjement gjennom dette tiltaket, sier Helle.

Forlengelse av miljøengasjement
Aktietrykkeriet var det første rotasjonstrykkeriet i Norge som ble godkjent for å bruke miljømerket «Svanen» allerede i 2001. I samarbeid med CO2focus har trykkeriet implementert tiltak som reduserer dets utslipp av klimagasser med 25 prosent.
- Det har vært viktig for oss i prosessen å tilfredsstille Forbrukerombudets retningslinjer. Beregningsmodeller og metodikken vi bruker er i tråd med internasjonalt arbeid på dette viktige området. Vi viser gjennom vår klimanøytrale produksjon et viktig samfunnsansvar.  Ta ditt ansvar, produser klimanøytralt, er vår oppfordringen til andre, sier administrerende direktør Per Halvorsen i Aktietrykkeriet.

Verifisert
Konseptet og modellen for å oppnå klimanøytralitet er verifisert av konsulentfirmaet CO2focus. Modellen beregner utslipp fra hele verdikjeden av trykksaker. Det legges flere kriterier til grunn for å kunne tilby et produkt som klimanøytralt.
- Det skal foreligge en beregning som viser produktets klimaspor, en klima- handlingsplan, og konkrete målsetninger for reduksjon av utslipp knyttet til det aktuelle produktet, samt kompensere ved kjøp av offisielle klimakvoter sier fagansvarlig Per Otto Larsen i CO2focus.
Modeller og beregninger i dette arbeidet skal verifiseres fra uavhengig tredjepart, og all informasjon skal være tilgjengelig på selskapet hjemmeside.
Samlet utslipp for de tre aktuelle trykksakene:


TrykksakOpplagVekt per trykksakTotalt utslipp tonn CO2 -ekv.
Stormberg katalog500 000185 g46,8
Dagbladet Magasinet281 670265 g34,16
Fischer (Finor) katalog116 00045 g3,03


Om Aktietrykkeriet:
Aktietrykkeriet er et av Norges ledende rotasjonstrykkerier, som ble grunnlagt i 1884. Produksjonen ble flyttet til Fetsund i 1999 og har 65 ansatte,
Se mer om Aktietrykkeriet på vår hjemmeside; www.aktietrykkeriet.no .


Om CO2focus:
CO2focus er en ledende kunnskapsbedrift i Norden på området klimaledelse og bistår virksomheter med Energi – og klimaregnskaper, analyser, handlingsplaner og strategi. Selskapet er den største leverandør av klimakvoter til det frivillige markedet i Norden. For mer informasjon, se vår hjemmeside; www.co2focus.com
For ytterligere informasjon kontakt:

Per Halvorsen, administrerende direktør i Aktietrykkeriet.  
Mobil: 95 08 78 11 eller perh@aktr.no
Per Otto Larsen, faglig leder i CO2focus.
Mobil: 91 35 92 69 eller perotto@co2focus.com
Lenke til Forbrukerombudets retningslinjer: h
ttp://www.forbrukerombudet.no/index.gan?id=11040213&subid=0
Lenker
http://www.forbrukerombudet.no/index.gan?id=11040213&subid=0