Philips

Dagens foreldre er mer bekymret for barna

Pressemelding   •   sep 17, 2014 08:00 CEST

Det er store forskjeller i hvordan man opplever å være forelder i dag sammenlignet med for en generasjon tilbake. Det viser en undersøkelse gjennomført av Philips Avent. 6 av 10 norske foreldre mener dagens barn er mer bortskjemte enn tidligere, og over halvparten oppgir at de er mer bekymret for at noe skal skje med barna enn deres egne foreldre var.


Philips Avent har i anledning sitt 30-års jubileum gjennomført en undersøkelse blant norske foreldre, for å se hvordan foreldrerollen har utviklet seg sammenliknet med for en generasjon tilbake. Undersøkelsen vitner om at vår tids normer og tendenser i samfunnet påvirker foreldrerollen i stor grad. Blant annet mener 54 prosent av respondentene at de som foreldre er mer overbeskyttende enn deres egne foreldre var da de selv vokste opp.

Påvirket av informasjonssamfunnet

Halvparten av respondentene mener at dagens generasjon er mer opptatt av å lese seg opp på foreldrerollen enn forrige generasjon. De vanligste stedene å få tak i informasjon om barnets helse og velferd er ifølge undersøkelsen helsesøster/barnespesialist (49 prosent), egen mor (47 prosent) og internett (42 prosent). Blant respondentene under 35 år oppgir 75 prosent at de bruker internett som informasjonskilde. Bare 15 prosent av de over 55 år sier at de hadde gjort det samme.

- Det er tydelig at omgivelsene påvirker hvordan man håndterer foreldrerollen, sier Sofie Låftman, jordmor fra Sykehuset MamaMia. At dagens foreldre har en tendens til å bekymre seg mer for sine barn, er sannsynligvis knyttet til informasjonssamfunnet vi lever i. Vi er mer belest, men opplever at det kan være vanskelig å sortere hva som er riktig og ikke av all informasjonen. Resultatet kan bli at man generelt bekymrer seg mer for sine barn.

Høye forventninger til dagens foreldre

Ifølge undersøkelsen opplever dagens foreldre høyere krav enn det forrige generasjon gjorde. I aldersgruppen 18-35 oppgir 5 av 10 foreldre at de har vanskeligheter med å fylle rollen de har som venn, arbeidstaker, partner samtidig som de skal være mor eller far. Kun 2 av 10 i aldersgruppen 56-70 år mener at de stod overfor samme utfordring da de selv fikk barn.

De mest populære hjelpemidlene i sammenheng med amming og spedbarnstid:

•  Tåteflaske (69,6 %)
•  Smokk (66,5%)
•  Ammeinnlegg (47,9 %)
•  Manuell brystpumpe (34,9 %)

-  Undersøkelsen viser en tydelig tendens: Dagens foreldre skal være alt på en gang. Det forventes at de har gode karrierer og sterke vennskap. Samtidig kan foreldrerollen for mange føles altoppslukende. Kravene har tydeligvis blitt høyere i løpet av en generasjon, påpeker Låftman.

Hovedfunnene i undersøkelsen

Hvilke hjelpemidler anvendte du/dere i sammenheng med amming og spedbarnstid?

 • De mest populære hjelpemidlene er tåteflaske og smokk (69,6 % og 66,5 %)
 • Over 40 % i alderen 18-55 brukte/bruker babymonitor, mens kun 7,9 % av de i alderen 56-70 år brukte dette.

Foreldrerollen

 • 1 av 3 synes det virker mer komplisert å være forelder nå enn for en generasjon siden
 • 62 % synes barn er mer bortskjemte i dag enn for en generasjon tilbake
 • Kun 1,5 % synes barn er mindre bortskjemte i dag enn for en generasjon tilbake
 • 54 % mener at foreldre er mer overbeskyttende i dag enn for en generasjon siden. Kun 40 % av de over 55 mener det samme
 • 1 av 2 tror foreldre er mer opptatt av å skaffe seg informasjon om hva det å være forelder innebærer enn for en generasjon siden

Situasjoner relatert til det å få barn:

 • I underkant av 50 % under 35 år synes det er vanskelig eller svært vanskelig å oppfylle kravene som alle de ulike rollene (arbeidstager, partner, forelder, venn etc.) stiller.
 • For 40 % stemte forventingene rundt det å få barn overens med virkeligheten. I underkant av 20 % var uforberedt på hvordan livet ville endre seg.
 • 16 % opplevde at relasjonen til partneren ble/har blitt bedre siden de fikk barn, mens 18 % mener at relasjonen til partneren ble forverret.

Hvor lette du/leter du etter informasjon når du har/hadde spørsmål relatert til barnets helse og velstand?

 • Topp 3: 1. Helsesøster eller annen barnespesialist (49,1 %), 2. Mamma (46,9 %), 3. Internett (41,7 %)
 • Av de i alderen 18-35 bruker nesten 3 av 4 internett til å finne informasjon, mot kun 14,8 % av den eldste generasjonen.

I årene du hadde småbarn, fikk du/dere hjelp fra noen av følgende personer til å passe på barnet/barnene?

 • Mormor og farmor var barnevakt for 72, 5 % av de som svarte, mens morfar/farfar bare var barnevakt for 47 %.
 • 1 av 3 oppgir at de har fått hjelp av annen slekt til barnepass.

*Undersøkelsen er gjennomført av Snabba Svar på oppdrag fra Philips Avent. Undersøkelse ble gjennomført i periode 5-12 juni 2014, og 1000 foreldre i alderen 18 til 70 år deltok. Panelet er representativt.


Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velværeprodukter. Vi ønsker å gi kundene våre en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger på områdene Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. 

Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 23,3 milliarder euro i 2013 og har om lag 113 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, pasientovervåking og hjemmebehandling, energieffektive belysningsløsninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie.