Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Damkrona deles ut torsdag 28. oktober

Pressemelding   •   okt 27, 2010 17:22 CEST

Den norske damkomiteen (NNCOLD) har opprettet hedersprisen ”Damkrona” for å fremme gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Prisen utdeles for første gang under NNCOLDs fagseminar på Gardermoen torsdag 28. oktober 2010.

Den norske damkomiteen ønsker med prisen å stimulere dameiere, landskapsarkitekter, rådgivere og entreprenører til å bidra til gode tekniske, sikkerhetsmessige, landskapsmessige og miljømessige løsninger ved utforming og realisering av anlegg i vassdrag.

Prisen består av en værbestandig plakett som dameier kan sette opp i tilknytning til anlegget og et diplom som også kan tildeles de aktører som har deltatt i planlegging og realisering av anlegget.

Juryen består av 4 personer oppnevnt av NNCOLD. Disse representerer offentlig forvaltning, entreprenører, rådgivere og dameiere.

Norske dammer har en viktig funksjon i samfunnet ved at de bidrar til å sikre stabil tilgang på miljøvennlig og fornybar energi, som drikkevannsforsyning og som grunnlag for rekreasjon av ulike slag. Dammer representerer også inngrep i naturmiljøet, og gjennom lovverket og konsesjonsbetingelser stilles det strenge krav til utforming og tilpasning til landskapet. Det er også strenge lovbestemmelser som skal ivareta dammenes sikkerhet.

Nærmere detaljer om prisen og statuttene er tilgjengelig på damkomiteens hjemmeside www.nncold.no .

Årets pris tildeles et damprosjekt som nylig er fullført. I begrunnelsen har juryen lagt avgjørende vekt på de gode tekniske løsningene som ivaretar dagens strenge sikkerhetskrav til denne type dammer. Dammen må være planlagt og bygd parallelt med utarbeidelsen av ny damsikkerhetsforskrift, og har på den måten bidratt til utviklingen og fortolkningen av det nye regelverket.

Prisvinneren kunngjøres under NNCOLDs fagseminar på Gardermoen torsdag 28. oktober 2010 kl 1600 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Kontaktpersoner:
Juryformann Thomas Konow, tlf 67 57 16 17 e-post thomas.konow@norconsult.com
President i NNCOLD Bjørn Honningsvåg, tlf 51 90 86 12 e-post: bjorn.honningsvag@lyse.no
Generalsekretær i NNCOLD Kristoffer Skogseid, tlf 40 86 38 49 e-post kmsk@nve.no

Den norske damkomiteen (NNCOLD) er tilknyttet The International Commission On Large Dams (ICOLD). ICOLD arbeider for å fremme damsikkerhet og gode miljø- og samfunnsmessige prosjekter. Arbeidet gjøres på frivilling basis gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap. NNCOLD er bindeledd mot ICOLD og har som mål å være en aktiv samfunnsaktør, bidra til å styrke den norske damkompetansen, være en arena for kunnskapsformidling og påvirke ICOLDs virksomhet og organisasjon.
NNCOLDs sekretariat har siden 1958 vært underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Lenker