Software Innovation AS

Dansk offentlig sektor med store effektiviseringsgevinster!

Pressemelding   •   jul 30, 2012 10:55 CEST

-Software Innovation sentral aktør i flere store digitaliseringsprosjekter

Mens Norge tar fatt på jobben med å konkretisere tiltakene i sin digitale agenda, høster Danmark store effektiviseringsgevinster som et resultat av sin digitaliseringsstrategi.  Det danske Folketinget har digitalisert alle de parlamentariske prosessene og kan vise til 75 % reduksjon i papirforbruk. Slik blir det store gevinster av!

Flere danske offentlige virksomheter er i det internasjonale førersetet når det gjelder digitalisering av arbeidsprosesser og innbyggerdialog, deriblant København kommune og det danske Folketing. Sentralt for de to virksomhetene, som begge trekkes frem som ledestjerner innenfor praktisk digitalisering, er at de anvender Software Innovations løsning for informasjonshåndtering og saksbehandling, Public 360°, som viktig plattform og verktøy i digitaliseringsarbeidet.

Danmark som utviklingslaboratorium

Software Innovation har i en årrekke samarbeidet med dansk offentlig sektor i utvikling av innovative løsninger for digital saksbehandling.

-Arbeidet med danske kunder er en spennende referanse for vårt samarbeid med offentlige kunder i det norske markedet. Vi har mye å lære av våre skandinaviske naboer. Tett og kundenær innovasjon gjennom mange år gjør at vi i dag vet hva som skal til for at offentlige virksomheter kan realisere sine effektiviseringsgevinster, sier Halvor Walla, direktør for Strategi & Produkt i Software Innovation.

Kun digital post i 2015

Særlig spennende er den danske regjeringens digitaliseringsinitiativ og innføringen av felles komponenter som eID, borgerportal og digital postkasse. Her ligger danskene et par år foran Norge, som nå jobber med å konkretisere tilsvarende initiativer. Danmark har videre satt konkrete tidsfrister for at digitaliseringen, blant annet skal all post til innbyggere sendes digitalt innen 2015.

-Gjennom våre prosjekter hos Region Sjælland, Ministeriet for Forskning og Videre Utdannelse, Folketingets ombudsmann og Konkurrance og Forbrugerstyrelsen, har vi høstet unik erfaring og kompetanse på utvikling av standardløsninger der bruk av slike digitale komponenter er sentralt. Det har spesielt vært nyttig å finne løsninger for bruk av eID, digital signatur og digital post som kombinerer utnyttelse av effektiviseringspotensialet med ivaretagelse av forvaltningsregelverket. Digitalisering må ikke bety svekking av viktig regelverk som sikrer god forvaltningspraksis, understreker Walla.

-Disse løsningene kan vi nå umiddelbart benytte til å realisere den norske regjeringens ambisjoner innen digital post f.eks mot Altinn og Digipost, forteller han.  

Suksesskriterier

I Danmark har krav til avkastning i prosjektene har vært sentralt med 3 milliarder danske kroner estimert i kommunebesparelser de neste tre årene. Kontrasten til Norge er tydelig. Kun 6 % av norske offentlige virksomheter har en sammenhengende gevinstrealiseringsmetodikk, herunder tydelige ansvarsområder, f. eks. gevinstrealiseringsansvarlige.  

Innen 2015 skal ha 80 prosent av danske innbyggere over på digital kommunikasjon med kommunen. I Norge har man ikke satt en slik tidsfrist. Thomas Jacobsen, direktør for borgerservice i København kommune, presiserer hvor viktig tidsfrister har vært for at de har kommet så langt som de har.

-I København bruker i dag over 70 % av innbyggerne elektroniske tjenester. Gjennombruddet kom da vi gikk for å bruke den samme ID-løsningen som bankene, forteller Thomas Jacobsen.

I tillegg mener han at det er viktig å satse på hyllevare, i stedet for egenutviklede løsninger, noe som skaper større fleksibilitet og kostnadseffektivitet.

Det Digitale Folketing

-I det danske parlamentet håndteres over 100.000 dokumenter og 1200 møtetimer i året. Vi har digitalisert og samlet alle parlamentariske kjerneprosesser i Public 360° - både arkivet, saksbehandling, møte- og utvalgshåndtering, kontaktinformasjon og digital distribusjon av dokumenter – integrert mot andre relevante fagsystemer. I tillegg har alle politikerne tilgang til nødvendige dokumenter fra iPad Apps, forteller Liselotte Astrup, ansvarlig for IT-utvikling i det danske Folketing.

-Vi har med dette redusert papirforbruk med 75 %, samt frigjort 4 årsverk som i dag jobber med spennende prosjekter knyttet til vår digitalisering, deriblant stemmesystemer og TV-overføringer, forteller den visjonære IT-lederen. 

Om Software Innovation:

Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

www.software-innovation.no