Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Datagrunnlag for snørapportenSnørapport - Snømengder i Norge per 6. januar 2010

Pressemelding   •   jan 08, 2010 09:44 CET

Snø til havnivå og beinkaldt! For de som likevel tar turen ut i kulden er det skiføre de fleste stedene. Selv om det har kommet lite snø på Østlandet sist uke er det fremdeles fantastiske forhold Østafjells.

Denne ukes snørapport er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og snø. NVE.

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene. Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1971-2000.

Les mer om snøtaksering eller snømåling her.

www.nve.no/snorapport

Mange av kartene våre viser snø imm vannekvivalent. Det tilsvarer den mengden vann snøen vil utgjøre når den smelter. Tommelfingerregelen et at 10 mm snø målt i vannekvivalent tilsvarer 10 cm snødyp, men dersom det har vært mildt når nedbøren kom, så kan 10 mm snø som vannekvivalent kun utgjøre halvparten i snødyp.

Sist uke har det vært betrakelig kaldere enn normalen, og all nedbøren har kommet som snø. Mest nedbør har det kommet i Midt-Norge, og da særlig i Møre og Romsdal. Forøvrig har det kommet mindre mengder snø i løpet av de siste syv dagene. Det er skiføre de aller fleste steder, nå også i Bymarka uten for Trondheim! NB! Dersom du tenker deg på skitur over muligens islagte vann: les ismeldingene fra NVE.

I Finnmark, Troms og Nordland går snøgrensen ved havnivå. I Øst-Finnmark og på Vidda er det tilnærmet normalen med snø, og noe over normalen helt i sør. Det er tørrføre og fine skiforhold. I Finnmark forøvrig, og i Troms og Nordland er det stort sett mindre snø enn normalen, men nysnø sist uke har bedret forholdene. I Narvik må skientusiastene stort sett kose seg med kunstsnø, men det er også noen cm utenfor bakken som kan utfordre skientusiastene. I Lofoten har det kommet ca 40 cm snø sist uke og det er gode forhold for skifolket.  

I Trøndelag ligger snøgrensen ved havnivå. Nå har det endelig blitt ordentlig skiføre også i Bymarka. I enkelte kystnære områder kan det fremdeles være litt skralt med snø, men trolig nok til å ivertfall få testet ut skiene. Omkring Oppdal er det nå endelig mulighet for å spenne på seg langrennskiene og kose seg i nysnøen.

Vestlandet ligger også snøgrensen ved havnivå, og det er lavere enn vanlig. Blant annet så er det ikke vanlig at det er snø ned til havnivå i Bergen. I kystnære områder er det mer snø enn normalen, men dette er steder som normalt ikke har så mye snø. I fjellet er det fremdeles mindre snø enn normalen, men det er tørrføre og skimuligheter de aller fleste steder. I høyden som f. eks, Myrkdalen i Voss, er det, på tross av mindre snø enn normalen, garantert nok snø til å få en god skiopplevelse.

I Agder går snøgrensen ved havnivå. Det har kommet lite snø sist uke, men i kystnære områder er det mer snø enn normalen. I fjellet er det derimot mindre snø enn normalen, men det er skiføre de aller fleste stedene.

Østlandet ligger snøgrensen ved havnivå. Både markene rundt Oslo og iLangfjella kan skilte med fantastiske skiforhold. I deler av Langfjella er denne vinteren foreløpig blant de to-tre mest snørike siden 1971. På målestasjonen vår på Bakko i Hallingdal er det bare vintrene 2000/2001 og 2006/2007 som p.t har mer snø (målestart i 1998). .

God skitur!

Se mer detaljert kart på www.senorge.no og www.snøkart.no, eller følg oss på facebook og twitter.

Kjente feil og usikkerheter i snøkartene:
I randsonen mellom snø og barmark vil ofte snøkartet være usikkert og små snømengder kan gi store utslag spesielt for "%-av normalen"-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor små avstander. Generelt vil snøkartet i grensentraktene være beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for å generere nedbør- og temperaturverdier over hele landet kan gjøre feil i områder hvor det er få målinger. I indre Troms og innerst iSognefjorden overestimerer snøkartet snømengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med å løse problemet. Øst på Østlandet overestimeres også snømengden.