Den norske kirke

De 12 siste på plass i Kirkemøtet 2016-2019

Pressemelding   •   des 08, 2015 12:59 CET

Etter den direkte valgomgangen ved kirkevalget 13. og 14. september i år gjenstod valg av 12 medlemmer i fire bispedømmer. I Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre bispedømmer har medlemmene av de nyvalgte menighetsrådene nå valgt tre av de syv lekfolksrepresentantene til sine bispedømmeråd.

Bispedømmerådene utgjør samlet Den norske kirkes Kirkemøte. Kirkemedlemmene valgte i september 65 av de 77 "lekfolksrepresentantene" (personer uten kirkelig ansettelse) til de elleve bispedømmerådene. Nå er altså de siste 12 på plass.

I hvert bispedømme har dessuten prestene valgt sin representant, andre kirkelig tilsatte har valgt sin representant, i de tre nordligste bispedømmene er det valgt samisk representant og en representant for døvemenighetene er valgt til Oslo bispedømmeråd. Biskopen er også fast medlem av bispedømmerådet.

Resultatene fra den indirekte valgomgangen ved valg av bispedømmeråd 2015:

Tunsberg bispedømmeråd
Thomas Bratsberg, (21), Sande, Nominasjonskomiteens liste
Lill Tone Grahl-Jacobsen, (55), Drammen, generalsekretær, Åpen folkekirkes liste
Steinar Aanstad, (56), Kongsberg, ingeniør, Nominasjonskomiteens liste

Agder og Telemark bispedømmeråd
Stian Berg, (26), Skien, student, Nominasjonskomiteens liste
Rønnaug Torvik, (57), Bykle, rektor, Nominasjonskomitéens liste
Bergit Haugland, (51), Kragerø, høgskolelektor, Åpen folkekirkes liste

Bjørgvin bispedømmeråd
Berit Nøst Dale, (63), Meland, høgskolelektor.
Ida Lindøe, (48), Ålvik, lektor.
Marius Økland, (29), Bremnes, adminstrasjonsleiar.

Møre bispedømmeråd
Anette Fredly, (22), Sykkylven, student, Nominasjonskomiteens liste.
Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad, (55), Herøy, lærar, Nominasjonskomiteens liste.
Olav Myklebust, (46), Gursken, lokalhistorikar, Åpen folkekirkes liste.

Om Den norske kirke

Nesten 75 % av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Mer om Den norske kirke her: https://kirken.no