Tea Party Bevegelsen

Demonstrasjon mot sentralbanksystemet 17 februar

Pressemelding   •   feb 15, 2011 16:58 CET

I anledning Sentralbanksjefens årstale torsdag 17 februar markerer Tea Party-bevegelsen i Norge at reguleringene av banksektoren er ødeleggende og skadelige for økonomien med en demonstrasjon utenfor Norges Bank 17.30-18.00

Vi tar til orde for en overgang til penge og banksystem regulert av kontrakts og eiendomsrett. Det vil i praksis si ett metallbasert pengesystem, med full innskuddsdekning uten sentralbank og liknende statlige institusjoner.

Bankene er privilegerte institusjoner som er satt i stand til å lage penger og kreditt ut av ingen ting. Privilegiene er tildelt primært for å sikre avsetning for statsobligasjoner men også for å gi staten inntekter ved pengeproduksjon og egen bankdrift.

Staten og bankene finansieres på bekostning av ærlig tjente penger ved at kjøpekraften til kronen svekkes. Våre sparepenger inflateres vekk og vi blir et folkeferd av aksjespekulanter, boligspekulanter og gjeldsslaver.

Den lovbestemte prisstigningen må kompenseres lønnsmessig og vi får kostnaden med årlige kollektive lønnsoppgjør.

Verst av alt er at penge og låneproduksjonen er kilde til forretningssyklusen med alvorlige konsekvenser i form av feilinvesteringer, arbeidsledighet og uro.

TeaParty-bevegelsen ønsker å starte reformeringen av bankvesenet umiddelbart og krever følgende:

  • Sentralbankloven med bestemmelsen om tvungent -betalingsmiddel må oppheves. Gull og sølv må legaliseres som betalingsmidler. Alle juridiske og tekniske hindringer for bruk av metaller som betalingsmidler må fjernes. Merverdiavgiften på produksjon og handel med gull og sølv må avskaffes.
  • Den lovbestemte prisstigningen må opphøre.
  • Utlånsvirksomhet av kontoer med umiddelbare uttak må opphøre. Bankene må alltid være likvide.
  • Alle statlige krav for å starte bankvirksomhet må fjernes.
  • Alle begrensninger på eierskap i finansinstitusjoner må fjernes.
  • Avviklingen av Norges Bank, Kredittilsynet, Bankenes Sikringsfond og lignende statlige institusjoner må starte.

Det norske folk og næringsliv trenger skikkelige penger. Norge må bli et internasjonalt foregangsland innenfor bankvesenet. Pengemonopolet må avskaffes. Gull må legaliseres.