Nobels Fredssenter

Den farlige prisen - en utstilling om Carl von Ossietzky

Pressemelding   •   jul 13, 2016 11:55 CEST

Nobels fredspris for 1935 er en av fredsprishistoriens mest kontroversielle. Men prisen til den tyske journalisten og redaktøren Carl von Ossietzky ble for ettertiden stående som en av de viktigste – og riktigste. Fredsprisen som ble kunngjort for 80 år siden, ett år på etterskudd, gikk til den uredde pasifisten som varslet om tyskernes ulovlige opprustning før 2. verdenskrig.

Prisen til Ossietzky var en farlig pris. For første gang gikk Nobels fredspris til en regimekritiker som var dømt for landssvik. Ossietzky satte nominasjonsrekord med hele 86 nominasjoner og 500 signaturer. Albert Einstein var blant dem som skrev anbefalingsbrev til Nobelkomiteen. Men motstanden mot prisen var også stor. Innad i Nobelkomiteen hersket det intern uenighet, og to av medlemmene trakk seg av frykt for reaksjoner fra Tyskland. Den norske kongefamilien valgte å utebli fra tildelingsseremonien. I norsk og internasjonal presse raste det heftig debatt om tildelingen. Aftenposten kalte den for «en meget stor feilvurdering». Knut Hamsun var sterkt imot prisen, mens Sigrid Undset samlet forfatterkolleger til støtte for Ossietzky. I Tyskland hadde nazistene fryktet en fredspris til «landssvikeren», og Hitler ble så rasende da han fikk høre nyheten at han forbød tyskere å motta Nobelpriser for all fremtid.

For Ossietzky selv ble prisen for å ytre seg farlig høy, men selv sa han da han gikk i fengsel etter å ha blitt dømt for landssvik: «Jeg føyer meg ikke, jeg demonstrerer.»

I Utstillingen Den farlige prisen går Nobels Fredssenter inn i kulissene bak tildelingen og kaster nytt lys over Ossietzkys liv og Nobelkomiteens arbeid. I samarbeid med Universitetet i Oldenburg og Det norske Nobelinstitutt viser vi frem originaldokumenter fra arkivet og Nobeldiplomet og medaljen som Ossietzky selv aldri fikk. Han lå på sykehus med tuberkulose han hadde pådratt seg i konsentrasjonsleir. Nazistene nektet ham tillatelse til å komme til prisutdelingen i Oslo.

- Carl von Ossietzky var en av historiens viktigste varslere. Han kjempet og døde for ytringsfrihet og fred. Fremdeles inspirerer han mange, men til tross for at ytringsfrihet er et brennende aktuelt tema i dag, er Ossietzky i ferd med å bli glemt. Med denne utstillingen vil vi gi ham den plassen han fortjener i rekken av ikoniske fredsprisvinnere og bidra til at hans historie lever videre, sier Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres.

Ossietzkys viktigste talerør var tidsskriftet Die Weltbühne (Verdensscenen). Nobels Fredssenters største utstillingslokale blir derfor omskapt til et scenerom inspirert av mellomkrigstiden. Underveis i utstillingen blir de besøkende minnet på sin egen rolle når det gjelder å kjempe for ytringsfriheten, og det blir en stasjon der de kan gi sin støtte til nåtidens varslere og ytringsfrihetsforkjempere.

For ytterligere opplysninger, kontakt: Informasjonssjef Ingvill Bryn Rambøl, Nobels Fredssenter, T. 92452944 / ibr@nobelpeacecenter.org

Mer informasjon på www.nobelpeaceprize.org

Fakta om Nobels Fredssenter 

  • et av Norges best besøkte museer med 248.266 besøkende i 2015 
  • presenterer historien om Alfred Nobel, og om fredsprisvinnerne og deres arbeid
  • arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning
  • internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og interaktive teknologi 
  • har et godt skoletilbud og tok imot 783 skolegrupper i 2015
  • ligger på Rådhusplassen i Oslo
  • en uavhengig stiftelse og direktør er Liv Tørres
  • styret velges av Nobelkomiteen og styreleder er Olav Njølstad
  • hovedsponsorer er Hydro, Telenor Group og ABB