Toll og avgiftsdirektoratet

Den internasjonale tolldagen

Pressemelding   •   jan 26, 2010 09:58 CET

I dag, tirsdag 26. januar, arrangeres den internasjonale tolldagen. Temaet i år er samarbeidet mellom næringslivet og Tollvesenet. Fokuset er på kampen mot piratvarer
Den internasjonale tolldagen er et initiativ fra World Customs Organization (WCO) og arrangeres hvert år den 26. januar. WCOs generalsekretær Kunio Mikuryia har i år valgt at temaet skal være: Customs & Business: improving performance through partnerships.

Tilrettelegge for næringslivet
Tanken er at finanskrisen har gjort det vanskeligere for næringslivet å fungere optimalt.  Da må alle verdens tollvesen gjøre sitt for å tilrettelige for så gode arbeidsforhold som mulig for næringslivet. Et av de områdene der Tollvesenet samarbeider godt med næringslivet i Norge er i kampen mot piratvarer. Hvert år holdes store mengder piratvarer tilbake av Tollvesenet.

Piratvarer er farlige
Piratvarer ødelegger mye for rettighetshavere som taper både inntekter og omdømme, i og med at piratvarene er produkter som ofte har dårligere kvalitet enn originalene og kan i noen tilfeller være direkte helseskadelige. Så kampen mot piratvarer er viktig både av hensyn til næringslivet og befolkningen som helhet.