Forskningsrådet

Den nye nanoveien

Pressemelding   •   des 20, 2009 22:33 CET

Det vellykkede programmet for nanoteknologi og nye materialer – NANOMAT - nærmer seg slutten. Forskningsrådet inviterer alle interessenter til å delta i en åpen prosess om veien videre frem mot 2020.

NANOMAT er et av de syv store programmene i Forskningsrådet. Det ble startet i 2002 og avsluttes i 2011, og har vært Forskningsrådets målrettede satsing innenfor nanoteknologi og nye materialer. NANOMAT finansierer en rekke prosjekter ved universiteter, institutter og i bedrifter.

Nå ønsker Forskningsrådet bistand til hvor veien skal gå videre i perioden 2012-2020 på et bredere felt enn det tidligere programmet. I disse dager inviteres fagmiljøer, interesseorganisasjoner og bedrifter til å delta i en åpen prosess for å peke ut prioriterte forskningsområder innen nanovitenskap, nanoteknologi, nye materialer og mikroteknologi. Basert på innspillene vil Forskningsrådet lage et forslag til faglig innhold og retning for videre satsing på teknologiområdet for perioden 2012-2020. Forslaget vil være et bidrag til budsjettforslaget for 2012.

Et utvalg ledet av spesialrådgiver Dag Høvik i Forskningsrådet har utarbeidet et dokumentet ”Veien videre 2012-2020” som gir bakgrunnsinformasjon og stiller opp åtte utfordringer (lastes ned fra boksen til høyre). Et sekstitalls ressurspersoner er spesielt invitert til å komme med innspill, men Forskningsrådet tar i mot innspill fra alle interesserte.

- Vi ønsker flest mulig innspill og har opprettet en egen blogg for Veien videre 2012-2020, sier Høvik.

Fristen for innspill er satt til 20. januar 2010.

På bloggen kan alle skrive sine svar på utfordringene, og etter hvert diskutere hverandres innspill.

Forskningsrådet vil også arrangere et dialogmøte mandag 15. februar.