Miljøverndepartementet

Det 9. Miljøvernministermøte i Barentsregionen, Tromsø 17. februar 2010

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:15 CET

Miljøvernministermøtet i Barentssamarbeidet markerte slutten på 2 år norsk formannskap i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe. Møtet ble holdt på viseminister/statssekretærnivå, med deltakelse fra Finland, Norge, Sverige og Russland. Statssekretær Heidi Sørensen ledet møtet og overleverte formannskapet i miljøarbeidsgruppen til Sverige. Det ble vedtatt en deklarasjon med prioriteringer for arbeidet og et mandat for miljøarbeidsgruppen for de neste 2 år.

Klima, biodiversitet og Barents miljø-”hot spots” var de viktigste diskusjonstema på møtet.

Miljøpolitikerne oppfordret Barentsrådet til å ta ansvar for utvikle en helhetlig, tverrsektoriell handlingsplan for klimatiltak i Barentsregionen, basert på anbefalingene fra Barents klimakonferanse i Vadsø i september 2009. Viktige regionale samarbeidsområder på klima vil være energieffektivisering, renere produksjon, tiltak mot kortlivede klimadrivere, samarbeid om regional klimatilpasning, med særlig vekt på urfolks situasjon, samt kunnskapsoppbygning og informasjonsspredning. Statssekretæren understreket viktigheten av tiltak for å bevare på de siste urørte skogene i Europa, som ligger i russisk del av Barentsregionen.

Utfordringen med å løse 42 definerte miljøproblemer i Barentsregionen, de såkalte Barents miljø-”hot spots” har stått på agendaen siden 2003. Det ble nå lagt fram en anbefaling til prosedyrer og kriterier for å fjerne løste ”hot spots” fra listen. De foreslåtte kriteriene og prosedyrene forutsetter aktiv involvering fra russiske myndigheter og vil bli tatt i bruk i en prøveperiode på 2 år. Et norsk initiativ ble presentert for bruk UNECE/WHO protokoll for vann og helse til gjennomføring av vannprosjekter i Barentsregionen og etablering av et fond i EBRD med mulighet til finansiering av vannprosjekter også i Russland.

Etter møtet ble det underskrevet en MoU mellom Miljøverndepartementet, det Finlands Miljøverndepartement og Russlands Naturressurs- og miljøvernministeriet om ”Green Belt of Fennoscandia” – en intensjonsavtale om å legge til rette for samarbeid mellom eksisterende og planlagte verneområder langs grensene fra Barentshavet til Finskebukta.

Programmet ble avsluttet med miniseminar på Polarmiljøsenteret med presentasjon av planene for nye senteret for klima og miljø. Statssekretæren inviterte Barentslandene til styrket samarbeid innen klimaendringer og miljøspørsmål i Nord og til et forskerseminar i Tromsø om klimaendringer høsten 2010.