Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det må bli enklere å kombinere jobb med familie

Pressemelding   •   sep 30, 2010 10:28 CEST

-I Norge har vi et arbeidsliv preget av stor produktivitet og gode arbeidstakerrettigheter. Samtidig kan arbeidslivet bli enda mer familievennlig. Derfor ønsker Regjeringen å utfordre partene i arbeidslivet slik at det skal bli enklere å kombinere jobb med familie. Målet er å utvikle et mer familievennlig arbeidsliv for både kvinner og menn, understreker likestillingsminister Audun Lysbakken.

I samarbeid med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon  (KS), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Innovasjon Norge og NAV arrangerer barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet derfor konferansen Arbeid og familie i balanse – det lønner seg! I Bodø 30. september til 1. oktober. Her skal vi se nærmere på hvordan bedriftene kan gjøre det enklere for ansatte av begge kjønn å kombinere arbeid og omsorg for barn og familie.


På konferansen vil partene i arbeidslivet bli utfordret av fylkesmann i nordland Hill-Marta Solberg. I sitt åpningsinnlegg spør hun hvordan vi kan få kvinner til å jobbe mer, og menn til å jobbe mindre og ta mer ansvar hjemme? Må far ta større del av foreldrepermisjonen, og er det greit at så mange småbarnsmødre arbeider deltid? Eksisterer det en kultur på arbeidsplassene som er med på å reprodusere tradisjonelle holdninger til kvinner og menn? Er de rause velferdsordningene en trussel mot verdiskaping og konkurranseevnen, eller er det helt motsatte?


Statsråd Lysbakken vil være tilgjengelig for kommentarer.


Konferansen vil bli fulgt opp med et langsiktig samarbeid for et mer familievennlig arbeidsliv. Målet er altså å bidra til et mer familievennlig arbeidsliv der far tar mer ansvar i hjemmet, og ta del i de godene og pliktene som velferdsordningene for familiene har å by på. Samtidig er det er mål at mor skal få sterkere tilknytning til arbeidslivet.


Kontaktperson i Nordland: Rita Lekang, tlf 75549651 / 915479 29