Tieto ASA

Det Norske Oljeselskap ASA velger informasjonsløsning fra Tieto

Pressemelding   •   sep 27, 2010 09:56 CEST

Tieto, et av Nordens ledende IT-selskaper, skal levere ny informasjonsløsning til Det Norske Oljeselskap ASA (Det norske). Løsningen skal være selskapets sentrale system for informasjonshåndtering, og skal i tillegg til dokumenthåndtering, støtte Det norskes mest forretningskritiske prosesser.

- Tietos kjennskap til bransjen, kompetanse og ryddighet var avgjørende for valget, sier Lars Erik Ydstie, CIO i Det norske og fortsetter: Gjennom dette prosjektet ønsker vi å øke samhandlingen med eksterne kontraktører og samarbeidspartnere, og internt på tvers av fagmiljø og lokasjoner. Alt fra oppfølging av boreoperasjoner til kommunikasjon med myndigheter og lisenspartnere vil effektiviseres av løsningen.

Samler all informasjon i ett system

Det norske har i dag informasjon lagret i minst fem ulike systemer. Med Tietos nye løsning er målet å samle all informasjon i ett system.

 

- Selv om vi har mange gode søkemotorer, opplever vi vanskeligheter med å ikke ha all informasjon samlet i et system. Ved å samle alt i et system vil vi øke effektiviteten og kvaliteten i det vi gjør. Dette vil øke konkurransedyktigheten til Det norske.

Enda et norskt oljeselskap som implementerer Tieto’s Oil & Gas løsning

- Det norske er et av flere norske oljeselskap som implementerer denne type løsning og vi har stor tro på at dette vil bedre selskapets samhandling og informasjonsflyt, forteller landssjefen  i Tieto, Kolbjørn Haarr.

 

Avtalen inkluderer programvarelisenser, support og vedlikehold i tillegg til implementering og rådgivning. Løsningen leveres  av Tietos  Information Management avdeling og inkluderer teknologi fra EMC Documentum og Microsoft SharePoint.

 

Stor geografisk spredning

Det norske må, som følge av sin geografiske spredning, kontinuerlig arbeide med utvikling av informasjonsløsninger for å koordinere arbeide på tvers av ulike enheter.


- Dette vil sikre at våre fagpersoner kan fatte raskere og bedre beslutninger, sier Lars Erik Ydstie i Det norske, og fortsetter: Vi har gjennom en periode sett at selskapet trenger en ny informasjonsløsning, og derfor er det knyttet store forventninger til dette prosjektet.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kolbjørn Haarr, Country Manager, Tieto Norge, tel + 47 97 05 78 34

Trude Martinsen Brun, Marketing and Communication Manager, Tieto Norge, tel +47 90 55 28 23

 

Tieto er et IT-tjenesteselskap som leverer IT-, FoU- og konsulenttjenester. Med nærmere 17 000 fagfolk er vi blant de ledende IT-tjenesteselskapene i Nord-Europa og global leder innenfor utvalgte segmenter. Vi er spesialisert på områder der vi har dypest forståelse for våre kunders virksomhet og behov. Vårt kundefokus og vår ekspertkunnskap om Norden skiller oss fra konkurrentene. www.tieto.no