Det norske oljeselskap ASA

Det norske sikrer rigg for Draupne

Pressemelding   •   des 09, 2011 09:35 CET

Det norske oljeselskap ASA har på vegne av partnerskapet i Draupne inngått avtale (Letter of Award) med Maersk Drilling om leveranse av en jack-up rigg til utbyggingsprosjektet på Draupne.

Riggen, av typen ”CJ-70 ultra harsh environment jack-up rig, XL Enhanced 2”, er for tiden under bygging i Singapore. Riggen skal bore produksjonsbrønner på Draupnefeltet, lokalisert i Nordsjøen. Kontrakten har en ramme på tre år, med opsjon på forlengelse opp til syv år. Verdien på kontrakten i denne treårsperioden er i størrelsesorden 413 millioner dollar.

Avtalen (Letter of Award) er avhengig av norske myndigheters godkjenning av utbyggingsplanene for Draupnefeltet.

Det norske er operatør for Draupne med 35 prosent, Statoil har 50 prosent, og Bayerngas Norway har 15 prosent.


 Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag rundt 180 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". 

Les mer om Det norske på www.detnor.no