Statistisk sentralbyrå SSB

Detaljomsetningsindeksen, november 2009 Mindre handel i november

Pressemelding   •   jan 08, 2010 16:49 CET

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,1 prosent fra oktober til november i fjor, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Volumet falt i de fleste bransjer i november.

Sesongjustert volumindeks for butikkhandel i spesialforretninger gikk ned 3,1 prosent fra oktober til november i fjor. Butikker med salg av klær og sko bidro sterkt til nedgangen.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer i november 2009 enn i november 2008. Holder vi bensinstasjoner utenfor, var veksten på 2,1 prosent. Bensinstasjonene hadde 6,0 prosent lavere omsetning i november 2009 enn i samme måned året før.

Vekst i handel på internett
Målt i verdi, ikke justert for prisendringer, økte omsetningen til detaljhandelsbedriftene som selger varer via internett og postordre med hele 12,1 prosent fra november 2008 til november 2009. Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 4,2 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen. November 2009. 2005=100

Tabell: http://www.ssb.no/doi/