Eidsvoll 1814

Dialog og debatt på timeplanen

Pressemelding   •   nov 10, 2016 13:01 CET

Mens de siste valgresultatene tikket inn i USA fikk elever fra Eidsvoll videregående skole vite mer om den norske Grunnloven, politisk engasjement og viktigheten av å kunne føre dialog med sine meningsmotstandere. Onsdag 9.november var det fagdag i demokratiets tegn på museet Eidsvoll 1814.

Ved Eidsvoll 1814 ønsker vi å gi unge den demokratiske kompetanse som kreves for å gjøre sin stemme hørt. De unge er ikke bare fremtiden for et levende demokrati, de er også borgere som har mye å si og lære oss andre, sier Anne Løvås, formidlingsleder ved Eidsvoll 1814.

Vi mener et museum som Eidsvoll 1814 har de beste forutsetninger for å inspirere de unge gjennom å invitere til en skoledag med nye metoder for læring og deltagelse, sier Løvås.

Fagdager på museet er en del av det treårige samarbeidet skolen og Eidsvoll 1814 påbegynte i 2015. Denne gangen gjestet 60 elever museet over en hel dag med variert program. Et viktig mål for samarbeidet er å inspirere unge til å engasjere seg i store og små samfunnsspørsmål, både gjennom politisk arbeid og gjennom bruk av stemmeretten.

Allerede neste onsdag arrangeres det ny fagdag for på Eidsvoll 1814. Da vil 80 nye elever fra Eidsvoll videregående få prøve seg som debattdeltagere, blant mye annet.

Museet Eidsvoll 1814 - historisk og dagsaktuell

Eidsvoll 1814 formidler historien om 1814 og setter fokus på utfordringer for dagens demokrati.