Software Innovation AS

Difi velger Software Innovation

Pressemelding   •   jul 17, 2012 16:44 CEST

Direktoratet for forvaltning av IKT (Difi) har signert en avtale med Software Innovation om leveranse av standardløsningen Public 360° for saksbehandling og arkivering. Løsningen skal sikre at lover og regler for dokumenthåndtering kan følges, samtidig som man sikrer god sporbarhet og kravene til åpen forvaltning.

Difi er en organisasjon med totalt 230 ansatte som etter hvert skal ta i bruk Public 360°som daglig arbeidsverktøy. Målet er etablering av et felles virksomhetsminne, som bidrar til at fremtidig samhandling, kunnskapsdeling og gjenfinning av informasjon blir mye enklere og mer effektiv.

-Difi er en organisasjon med sammensatte arbeidsoppgaver, høye kvalitetskrav, og et stort innslag av endring. Vi har behov for en brukervennlig, fleksibel og skalerbar løsning for saksbehandling og arkivering. Det vil jeg forvente at vi får med ny løsning på plass, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Difi spiller en sentral rolle i utvikling og fornyelse av offentlig sektor, blant annet gjennom samordning og tilrettelegging for felles løsninger. Og de er en toneangivende aktør i det digitale styrkeløftet som nå igangsettes i norsk offentlig forvaltning.

- Når Difi velger Public 360° fra Software Innovation som fremtidig løsning for dokumenthåndtering, saksbehandling og arkivering for sine ansatte, er dette en bekreftelse på at vi leverer standardløsninger som tilfredsstiller de høyeste krav, sier Torstein Harildstad, administrerende direktør i Software Innovation.

På Bildet: Administrerende direktør i Software Innovation, Torstein Harildstad (til høyre) og direktør i Difi, Hans Christian Holte, undertegner avtale om kjøp av nytt sak- og arkivsystem for Difi. Bak står fra venstre Preben Hassing, Software Innovation, Jorunn Sørby, Mari Vestre, Jeanette Larsen og Jørgen Bjelle Smit fra Difi og Bjørn Leine fra Software Innovation.

Om Software Innovation:

Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. www.software-innovation.no

Om Difi:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble etablert 1. januar 2008 og skal bidra til å utvikle og fornye norsk forvaltning. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse i ledelse, medarbeiderutvikling, IKT, omstilling, organisering, kommunikasjon og offentlige anskaffelser. Difi har om lag 230 ansatte i Oslo og Leikanger. www.difi.no