Helse- og omsorgsdepartementet

Din mening teller

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:30 CEST

Med ny nasjonal helse- og omsorgsplan skal grunnlaget legges for helse- og omsorgstjenesten i årene framover. – Si din mening om framtidens helsetjeneste, oppfordrer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Nå legger hun til rette for en bred høring der alle kan si sitt.

 

Statsminister Jens Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete besøkte mandag Sofienbergsenteret sykehjem. Foto: Statsministerens kontor.

Regjeringen varslet i regjeringserklæringen at nasjonal helseplan skal videreutvikles til å bli et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor helse- og omsorgstjenestene.

– Dette arbeidet begynner vi nå for alvor. Vi legger opp til omfattende dialog, for å legge et godt og bredt grunnlag for det som skal bli en stortingsmelding til våren, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nettbasert høring
Mandag presenterte statsråden den nettbaserte høringen som skal legge grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen.

– Allerede før vi begynner arbeidet med selve stortingsmeldingen, ønsker vi et bredt engasjement og dialog rundt planen som vil bli svært sentral for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten i årene som kommer, sier Strøm-Erichsen.

Den nettbaserte høringen lanseres på nettstedet: http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no.

– Vi velger denne utradisjonelle løsningen for å senke terskelen for innspill også fra pasienter, publikum og helsepersonell i tillegg til de inviterte høringsinstansene, sier statsråden.

Utfordringene i årene som kommer
På nettsiden er presentert et overordnet bilde av hovedutfordringene for helsetjenesten de kommende årene. Høringen er konsentrert rundt 28 utvalgte temaer, som er valgt ut ifra betydning og aktualitet.

Gjennomføringen av samhandlingsreformen vil stå sentralt i den kommende planen. Temaene omhandler blant annet: tilgjengelighet, kvalitet og faglighet, pasientsikkerhet, helsepersonell, ledelse og arbeidsmiljø, brukermedvirkning, forskning og innovasjon og IKT. Videre omtales folkehelsearbeidet, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og finansiering av helsetjenesten. Rus og psykisk helsevern og rehabilitering/habilitering er også temaer i høringen.

– I tillegg til de formelle høringsinstansene håper vi at så mange som mulig sier sine meninger og kommer med høringsuttalelser på nettstedet, vil det også bli holdt regionale høringskonferanser hvor også kommuner, fylkeskommuner og helseforetak vil bli invitert til å delta, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.