DnB NOR ASA

DnB NOR avslutter innsidesaken

Pressemelding   •   feb 17, 2010 09:04 CET

DnB NOR vedtar et forelegg fra Økokrim etter påstand om brudd på innsidereglene. DnB NOR fastholder at det ikke er gitt ulovlig innsideinformasjon i saken, og konstaterer at saken mot bankens ansatte er henlagt.
Økokrim innledet etterforskning mot DnB NOR høsten 2008 etter påstand om innsidehandel i statsobligasjoner. Økokrim henlegger saken mot de ansatte i DnB NOR, men har tatt ut forelegg mot konsernet med en bot på 12 millioner kroner og inndragning på 14 millioner kroner.

- Vi har nå brukt ett og et halvt år på denne saken, og det har vært en stor belastning for våre involverte medarbeidere og for banken. Nå vil vi legge saken bak oss ved å vedta forelegget, sier konserndirektør Trond Bentestuen.

En behandling i rettssystemet ville vært ressurskrevende og en belastning for banken i lang tid. DnB NOR vedtar forelegget ut fra en samlet vurdering av hva banken vil være best tjent med fremover.

- Vi konstaterer at Økokrim har henlagt saken mot bankens ansatte. Vi har brukt store ressurser det siste året på å dokumentere at vi ikke har brutt loven, og fastholder at det ikke er gitt innsideinformasjon i saken, sier Bentestuen.----------------
For mediehenvendelser, kontakt:
Informasjonsdirektør Thomas Midteide, 962 32 017