DnB NOR ASA

DnB NOR og Amagerbanken

Pressemelding   •   feb 08, 2011 08:57 CET

Etter kunngjøring fra Amagerbanken A/S 6. februar, kommer DnB NOR ASA med følgende presisering:

Banken har ingen direkte kreditteksponering mot Amagerbanken.

DnB NOR Kapitalforvaltning har på vegne av fondskunder investeringer på rundt 313 MNOK i Amagerbanken. Opplysninger så langt tyder på at minimum 59 prosent av verdiene er i behold, siden det statseide ”Finansiell Stabilitet” har overtatt denne delen av seniorgjelden. Det betyr i så fall at kunder av DnB NOR Kapitalforvaltning maksimalt vil kunne tape 129 MNOK (netto etter dividende). Dette er en svært begrenset andel av fondsinvesteringene.

For DnB NOR Kapitalforvaltnings mest eksponerte obligasjonsfond vil tapet maksimalt være 90 øre per hundre kroner investert for fondskundene.

Vital Forsikring ASA har et engasjement i en kombinasjon av kollektivportefølje og selskapsportefølje på brutto 257 MNOK mot Amagerbanken. Eier (DnB NOR) belastes med et tap på netto 33 MNOK og kundeporteføljen med 76 MNOK etter forventet dividende. Dette tapet vil regnskapsføres i fjerde kvartal 2010.

Kontaktpersoner for pressen:
Informasjonsdirektør Thomas Midteide: 962 32 017