Nordea Bank Norge ASA

Dobbelt så mange tror på økte boligpriser

Pressemelding   •   sep 11, 2014 07:10 CEST

Folket tror på videre boligprisvekst. Nesten 60 prosent av den norske befolkningen tror boligprisene vil øke de neste tolv månedene. Det viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Nordea.

Tallene viser at optimismen har snudd kraftig siden februar i år da kun 30 prosent svarte at de hadde tro på boligprissoppgang i tiden fremover. Kun syv prosent tror prisene vil synke, mens 26 prosent har tro på at prisene vil forbli uforandret i tiden fremover.

– Det overrasker meg at så mange har et så positivt syn på boligprisene. Etter utflatingen av prisene på tampen av 2013 og pressefokuset rundt dette trodde jeg kanskje mange fikk et mer nøkternt forhold til boligprisene og boligprisfesten vi har sett de siste årene, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

Hun understreker imidlertid at det på den andre side ikke er så overraskende at folket har endret syn på boligmarkedet. – Etter et noe tråere boligmarkedet på tampen av 2013 har markedet tatt seg opp igjen. Den ekspansive finans- og pengepolitikken bygger opp under at boligprisene skal øke, samtidig som vi hører at det er lenge til renten skal opp. Dette bidrar nok til at mange har positive forventinger til boligprisutviklingen, sier Reitan.

Forbrukerøkonom mener imidlertid at mange kan ha noe urealistiske forventinger til boligprisutviklingen. – Mye tyder på at boligprisene vil utvikle seg positivt fremover, men man vet aldri når det vil snu. Det norske skattesystemet bygger opp under at vi skal eie egen bolig, og det gjør at det nesten alltid lønner seg å eie fremfor å leie. Boutgifter har man uavhengig om man eier eller leier, men man må huske at det ikke er en selvfølge at vi får en boligprisutvikling lik den vi har sett de senere årene, sier Reitan.

Tips til boligkjøpere:

  • Ta høyde for renteoppgang. Ikke lån mer enn du klarer å betjene. Skaff deg oversikt over inntekter og utgifter og hva du kan tåle av boliglån og renteoppgang.
  • Tenk langsiktig. Ikke kjøp for lite slik at du må bytte bolig før det har gått tre til fem år. Det koster nemlig å bytte bolig.
  • Om du kjøper bolig med utleiedel så er det viktig at du tar høyde for at det kan være vanskelig å leie ut. Det kan gå perioder du ikke har leietaker og leieprisene kan svinge.
  • Unngå å kjøpe ugunstige objekter med lite utviklingspotensial. Husk at det kommer en tid da du skal selge boligen igjen, og om boligmarkedet da er trått så er det de ugunstige objektene som er vanskeligst å kvitte seg med.
  • Hold hodet kaldt i budrunden. Ikke la deg rive med slik at du ender opp med å betale mer enn det du har råd til å betjene i lån.
  • Ikke forhast boligkjøpet. Ta deg tid til å vurdere ulike objekter og gjør deg kjent med markedet og hva du kan få til hvilken pris.
  • Begynn sparing av egenkapital tidlig. Det gir deg raskere inngangsbilletten til boligmarkedet.

Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti største fullservice bankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.