Forskningsrådet

Doktorgrad: Prosjekter gir raskere doktorgrad

Pressemelding   •   jan 15, 2010 11:28 CET

Ny rapport viser at antall stipendiater som fullfører sin doktorgrad går opp, men at det er fortsatt et stykke igjen før målet er nådd.

- Arbeid i prosjekter gir raskere doktorgrad, sier Arvid Hallén til Aftenposten.

Av de som startet på en doktorgrad i 1993 fullførte bare 35 prosent i løpet av fem år. For de som startet i 2003 var andelen 57 prosent innen fem år.
- Dette vi svært glade for, sier Arvid Hallén i en kommentar.
- Hovedgrunnen er nok at doktorgraden nå er en del av et organisert tilbud i mye større grad enn tidligere. Veiledningen, oppfølgingen og rammene er blitt bedre. Nå må vi fortsette på dette sporet, for vi er enda ikke gode nok. - Det har skjedd klare forbedringer de siste årene, men jeg er sikker på at vi kan gjøre enda mer, sier Arvid Hallén. (Foto: Andreas B. Johansen)

Stipendiater finansiert av Forskningsrådet har høyere gjennomføringsgrad enn stipendiater finansiert av universitet og høyskoler.
- Det er stor variasjon i nivået på oppfølgingen av doktorgradsstudentene, fortsetter Hallén.
- Det har skjedd klare forbedringer de siste årene, men jeg er sikker på at det går an å gjøre enda mer. Forskningsrådet har undersøkelser som viser at de som jobber i et større prosjekt har lettere for å gjennomføre på normert tid enn de som jobber alene. Det er svært kostbart å dra ut en doktorgrad, og Forskningsrådet gir ikke lenger personlige stipend, kun innenfor forskningsprosjekter, understreker han.

En annen problemstilling som bidrar til lang gjennomføringstid er uklare forventninger til hva en doktorgrad krever.
- Noen doktorgradsprosjekter blir dessverre alt for ambisiøse og tidkrevende, blant annet som følge av at det kan være uklart hva kravene til en doktogradsavhandling egentlig er.

- Forskningsrådet tror at gjennomstrømmingen blir bedre når betingelsene er gode og studiene så attraktive som mulig. Gode rammer og og fornuftig organisering er svært viktig for å sikre økt gjennomstrømming. Høy kvalitet på veiledningen spiller også inn, i tillegg til at man arbeider innenfor solide prosjekter som har tilgang til nødvendig utstyr og deltar i de rette nettverkene. Dette har institusjonene ansvar for å sikre. Forskningsrådet på sin side kan bidra gjennom finansiering av stipendiater innenfor de faglig beste prosjektene, avslutter Hallén.

Av de som startet på en doktorgrad i 1993 fullførte bare 35 prosent i løpet av fem år.