Verdane Capital Advisors

Dolphin Software: Ringer inn nye eiere

Pressemelding   •   sep 24, 2014 08:48 CEST

Gjennom en femårsperiode har private equity-fondene Verdane Capital og Via Venture Partners løftet det norske IT-selskapet Dolphin Software ut i Skandinavia og Europa. Nå tar svenske Loxysoft over som hovedeier.

Dolphin Software utvikler systemer og implementerer verktøy som hjelper bedrifter med å svare best mulig på kundehenvendelser. Omsetningen var i 2013 på NOK 62 millioner. Selskapet har sine røtter i Norsk Data og var en periode eiet av Telenor. I 2009 kom Verdane Capital VI og VII inn på eiersiden.

– Tilnærmingen til kundeservice har endret seg fundamentalt det siste tiåret. Før ble kundesenteret sett på som et kostnadssenter. Nå utgjør det en mulighet til salg og styrket kundelojalitet, et profittsenter. Dolphin har vært fremst i løypa med å utvikle nye produkter og systemer som gjør at bedriftene kan kommunisere godt med kundene i både nye og tradisjonelle kanaler, sier Arne Simensen, investment manager i Verdane Capital Advisors.

– Vi satte som mål at vi skulle løfte selskapet ut over Norges grenser, og det har vi lyktes med, legger han til.

I 2011 fikk Verdane Capital VI og VII selskap av danske Via Venture Partners på eiersiden. De to hovedeierne har siden eid 48 prosent hver av aksjekapitalen. Nå selges disse aksjene samlet til Loxysoft Group AB, et svensk familieselskap.

Jakob Rybak-Andersen, partner i danske Via Venture Partners, er tilfreds med salget:

– Vi har opplevd meget stor interesse. Dolphin har en perlerad av attraktive norske bedriftskunder, noe som blir lagt merke til både av andre kunder og potensielle eiere. Loxysoft er en fremragende eier for fremtiden og kundene vil oppleve dette positivt. Dolphin blir en viktig del av et ledende skandinavisk konsern, og står enda bedre rustet for å utvikle de beste og mest innovative løsningene, sier han.

Ifølge administrerende direktør Haakon Smeby sikrer eierskiftet at arbeidsplassene og den teknologiske kompetansen blir i Norge.

– Vi er svært fornøyd med utviklingen de siste årene. Kundeservice er blitt en konkurransefordel og den viktigste salgskanalen for mange bedrifter. Vi har vært godt posisjonert for denne utviklingen. Verdane Capital og Via Venture Partners har vært profesjonelle og gode teknologieiere som har investert og bidratt til å gjøre Dolphin til et mer attraktivt selskap. Nå ser vi lyst på fremtiden under nye eiere, sier Smeby.

Dolphin har de siste årene hatt en stabil og god vekst. Telenor, Gjensidige, Sparebank 1, Kredinor og Get er blant selskapets største kunder i Norge. I Europa har Dolphin inngått en større avtale med telekomselskapet Orange. Dolphin har 40 ansatte.

Partene ønsker ikke å offentliggjøre kjøpesummen. Fondene opplyser imidlertid at investorene sitter igjen med en årlig avkastning over 30 prosent (IRR).

For mer informasjon:

Haakon Smeby, administrerende direktør, mob: +47 91 62 37 43, e-post: hs@dolphin.no

Jakob Rybak-Andersen, Partner i Via Venture Partner, mob: +45 29 40 17 19, e-post: jra@viaventurepartners.com

Arne Simensen, investment manager i Verdane Capital Advisors, mob: +47 93 83 95 41, e-post: arne.simensen@verdanecapital.com


Om Dolphin Software

Dolphin er en av Nordens ledende tjeneste- og produktleverandører innen kontaktsenter og bemanningsplanleggingsløsninger. For bedrifter som ønsker å yte god kundeservice leverer Dolphin komplette løsninger og konsulenttjenester til både privat og offentlig sektor. Dolphin har mange av Nordens mest kundeintensive selskaper fra en rekke ulike bransjer i sin kundeportefølje, blant disse er Telenor, Orange, TDC, Get, DNB, Sparebank 1, Sparebanken Vest, Eika, Kredinor, Gjensidige, EVRY, Ascom, Eidsiva, Hafslund, Fjordkraft, Statnett, Posten, Bring og Oslo Kommune. Dolphin Software er sertifisert som Microsoft ISV Gold Partner.

Mer informasjon: www.dolphin.no.


Om Verdane Capital Advisors

Verdane Capital Advisors er Nordens største og mest fremgangsrike forvalter av fond i kategorien secondary direct funds. Verdane-fondene har mer enn SEK 6mrd i kommitert kapital og kjøper først og fremst nordiske porteføljer med direkte investeringer i attraktive sektorer som energi, ICT og industri. Fondene vurderer også direkte investeringer i utvalgte vekstselskaper.

Siden 2003 har fond rådgitt av Verdane Capital Advisors kjøpt 23 porteføljer med eierposter i over 250 selskaper. Verdane har investert i selskaper som Easy Park, Mathem, Resman, Napatech og Swims. Tidligere eierskap inkluderer Opera Software, Odim, Chipcon, DIBS, Nacre, Reslink, Reslab og Tradedoubler.

For mer informasjon: www.verdanecapital.com.


Om Via Venture Partners

Via Venture Partners er et ledende nordisk private equity-selskap som i hovedsak investerer i små og mellomstore selskaper. Forvaltningsselskapet har DKK 2mrd i kommitert kapital gjennom to ulike fond. ATP, Danmarks største pensjonsfond, står bak 99,8 prosent av kapitalen, og resten kommer fra de ansatte i Via Venture Partners A/S. For øyeblikket består Via Venture Partners’ portefølje av 15 selskaper. Åtte selskaper er hjemmehørende i Danmark og de øvrige i andre nordiske land.

For mer informasjon: www.viaventurepartners.com