Utlendingsnemnda

Dommen i Neda-saken

Pressemelding   •   nov 08, 2013 13:10 CET

Retten er enig med UNE i at det ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon å sende familien til Jordan. Retten uttaler også at dommen ikke innebærer at familien gis lovlig opphold i Norge.

UNE har tapt saken fordi det etter rettens mening ikke fremgår av UNEs beslutninger at den eldste sønnens helsemessige forhold er vurdert. Vedtaket er derfor kjent ugyldig på grunn av mangelfull begrunnelse. Tingretten er enig med UNE i at de innvandringsregulerende hensyn veier tungt i saken. Retten uttaler at norske myndigheter har et legitimt behov for å kunne utvise utlendinger som ikke har lovlig opphold og som ikke reiser frivillig.

UNE vil ta stilling til om dommen skal ankes etter at vi har satt oss grundig inn i domspremissene. Dersom vi kommer til at dommen ikke skal ankes, må UNE treffe et nytt vedtak. Det nye vedtaket kan gå ut på at familien får avslag, eller at familien får oppholdstillatelse. Etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse.

UNE beklager at flere medier tidligere i dag uriktig meldte om at Neda Ibrahim og familien hennes nå får returnere til Norge.


Kontaktperson Utlendingsnemnda
Børge Sildnes
Seniorrådgiver INFO
Utlendingsnemnda (UNE)
Tlf 21 08 50 47
bsi@une.no