Farstad Shipping ASA

Domsavsigelse i Høyesterett

Pressemelding   •   feb 11, 2010 16:23 CET

Farstad Shipping har, som ett av 3 rederier, gått til sak mot Staten med påstand om at overgangsreglene til den nye rederiskatteordningen er grunnlovsstridige.

Høyesterett vil fredag 12. februar kl. 09.15 avsi dom i skattesaken.


Kontaktperson:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (24 PSV, 30 AHTS og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien
internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

http://www.farstad.com">www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1383543]

Source: Millistream / Hug