Norsk Folkehjelp

Drukningstallene holder seg fortsatt på et høyt nivå

Pressemelding   •   sep 03, 2014 08:00 CEST

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 17 personer omkom ved drukning i august. 14 av disse var menn og 3 kvinner.

- De fleste ulykkene i august har funnet sted nær land. Fall fra land har vært dominerende. Bare tre ulykker er knyttet til bruk av bruk av båt, sier Ivar Christiansen, seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp.

Av statistikken kan vi dermed se at 83 personer døde av drukning de første åtte månedene i år. I fjor var tallet på samme tid 79. 72 av de som har mistet livet så langt i år er menn og 11 er kvinner.

Fylkesstatistikken for 2014 viser at Hordaland og Nordland fremdeles topper med henholdsvis 11 og 10 druknede. Vestfold har hatt 9 ulykker. Så langt i år har bare Oppland fylke vært forskånet fra drukningsulykker.

Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger her: http://www.folkehjelp.no/drukning. Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.

For spørsmål og pressehenvendelser, ta kontakt med seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen, telefon:  916 10 873