KLP

​Du kan svi av mer enn ugresset

Pressemelding   •   mai 26, 2016 08:30 CEST

Ikke ta sjanser med gassbrenneren for å bli kvitt ugress langs husveggen, råder KLP.

Bruk av gassbrennere eller propanbrennere til ugressfjerning har ført til flere husbranner de siste årene.

- Brennerne skal ikke brukes på gressplenen, bare på asfalt og mellom steinheller. Er gresset tørt og det tar fyr, kan brannen fort spre seg helt bort til huset. Flammene kan bli like høye som lengden på gresstråene langs husveggen, sier seniorrådgiver Thomas Nilsen i KLP Skadeforsikring.

Usynlig ulming

Han mener det kan gå greit å bruke gassbrenner inntil en høy grunnmur, der avstanden fra bakken opp til trepanelet er stor. Forutsetningen er at du viser aktsomhet og følger godt med.

- Er grunnmuren derimot lav, kan varme, flamme eller gnister alt for lett komme opp under panelet og starte en brann. Dette er vanskelig å oppdage før ulmingen har pågått en stund. Da kan det være for sent å få gjort noe med det uten bistand fra brannvesenet, sier han.

Mer vanlig med brennere

Det har blitt mer vanlig med hus uten kjellere i Norge. Disse har ofte lav grunnmur, med kort avstand fra ugresset på bakken og opp til trepanelet på huset. Samtidig har gass- og propanbrennere i større grad blitt allemannseie, etter at flere store butikkjeder har tatt dem inn i utvalget sitt. Før ble gass- og propanbrennere stort sett bare brukt av fagfolk.

Norske forsikringsselskaper står sammen om strenge sikkerhetsforskrifter til bedrifter og oppdragsgivere som skal utføre "varme arbeider". Det forsikringsselskapene kaller "varme arbeider" er bruk av åpen flamme, varmluftsutstyr, sveise-, skjære- og slipeutstyr. Er uhellet ute, kan erstatningsoppgjøret bli kuttet eller falle helt bort dersom sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt.

De samme sikkerhetsforskriftene finnes foreløpig ikke i forsikringsvilkårene for KLP sine private kunder.

- Men vi forventer at kundene våre er svært forsiktige med bruk av åpen ild av alle slag. Skulle det oppstå en brann, og det viser seg at man ikke har vært tilstrekkelig aktsom, kan det føre til mindre utbetaling etter skaden, sier Nilsen.

Åpen varme er farlig

Nilsen har følgende råd når du skal fjerne ugress som vokser inntil huset:

  • Har huset lav høyde på grunnmuren, finnes det bedre alternativer til å kvitte seg med ugress enn brennere. Ta kontakt med hagesenteret ditt.
  • Har huset høy grunnmur og du bruker gass- eller propanbrenner, må du ha slukkemiddel klart til bruk.
  • Ser du at det stikker gnist eller flamme opp under trepanelet, avslutt brenningen umiddelbart og dusj over med vann. Få gjerne sprayet litt opp i luftespalten under trepanelet også.
  • Hold stedet under oppsikt et par timer. Er du i tvil, kontakt brannvesenet.

For mer informasjon, kontakt: 
Seniorrådgiver Thomas Nilsen i KLP Skadeforsikring
Mob: 908 67 121
E-post: Thomas.Nilsen@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 553 milliarder kroner.