Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Plikter å varsle vanskjøtsel

Pressemelding   •   des 30, 2009 09:59 CET

Dyrevelferd: Har du mistanke om mishandling eller vanskjøtsel av dyr, er du fra 1.1.2010 pliktig til å varsle myndighetene. Det er nedfelt i den nye dyrevelferdsloven. - Dette er å vise omsorg både for dyr og eier, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Varslingsplikten er en viktig nyvinning i loven som jeg forventer blir et betydelig bidrag i arbeidet med å forebygge dyretragedier, sier Brekk.

Varslingsplikten er hjemlet i lovens §5. Rett adresse for varslingen er Mattilsynet eller politiet. Helsepersonell og andre som er underlagt lov om taushetsplikt, er fritatt for denne plikten. De har imidlertid en rett til å varsle.

Hjelp på et tidlig tidspunkt
- Svikt i tilsyn og stell forårsaker alt for ofte lidelser for dyr, og tilsynsmyndigheten vil ofte ikke ha mulighet til å oppdage utviklingen av slike saker på et tidlig tidspunkt.  Det er derfor viktig at det nå innføres en allmenn plikt til å varsle om tilfeller der det er mistanke om at dyr lider. På denne måten kan man på et tidlig tidspunkt hjelpe eier å hindre at dyr utsettes for lidelse, påpeker Brekk.

- Dette innebærer at alle som får kunnskap om vanskjøtsel som medfører at dyr lider eller kommer i fare for å lide, er pliktig etter loven å varsle Mattilsynet eller politiet. Dette kan bidra til å forebygge/hindre utvikling av dyretragedier hvor dyreeier har mistet kontrollen over sitt dyrehold, enten det gjelder sportsdyr/kjæledyr eller profesjonell husdyrdrift.

Dyrevelferd: Har du mistanke om mishandling eller vanskjøtsel av dyr, er du fra 1.1.2010 pliktig til å varsle myndighetene.