Mattilsynet gammel

Dyrevelferd ved rehabilitering av oljeskadd fugl

Pressemelding   •   okt 27, 2010 08:49 CEST

Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet vurdere de dyrevelferdsmessige aspektene ved rehabilitering av oljeskadd fugl. De konkluderer med at innfanging og rehabilitering vil være en ekstremt stressende påkjenning for fuglene.


Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet (VI), som er tilsynets kunnskapsstøtteinstitusjon i slike spørsmål, om å gi en vurdering av de dyrevelferdsmessige utfordringene ved rehabilitering av oljeskadd sjøfugl.


- VI-rapporten sammenfatter den kunnskapen fagmiljøene besitter om oljeskadd fugl, og gir vurderinger av de dyrevelferdsmessige sidene av innfanging og rehabilitering, sier seksjonsleder Solfrid Åmdal i Mattilsynet.


Veterinærinstituttet skriver blant annet:


" Fugl som er skadet av olje bør fanges inn for avliving eller rehabilitering.


" Å bli tilsølt av olje, fanget inn, transportert, vasket og håndtert av mennesker, for deretter å bli holdt i fangenskap en periode før tilbakeføring til naturen, vil være en ekstremt stressende påkjenning for fuglene.


" For å ivareta dyrevelferden på best mulig måte må en eventuell rehabiliteringsaksjon være godt organisert, den må utføres av profesjonelle team med spesialkompetanse, og med nødvendig utstyr og fasiliteter tilgjengelig.


" Mattilsynet må føre tilsyn med rehabiliteringssentrene.


Rapporten tar ikke stilling til om rehabilitering bør omfatte alle affiserte fuglearter eller forbeholdes eventuelle truede og sårbare arter, da alle arter er like viktige ut fra et dyrevelferdmessig synspunkt.


Kontaktperson:


Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10