Mattilsynet gammel

E.coli-utbruddet i Tyskland: Leter fortsatt etter utbruddsstammen

Pressemelding   •   jun 07, 2011 17:08 CEST

Tyske myndigheter meldte mandag kveld via RASFF-systemet at 23 av 40 analyserte prøver fra den E. coli-mistenkte spireprodusenten i Tyskland er negative. De resterende 17 prøvene er ikke ferdiganalysert og sporingsarbeidet fortsetter.

Mattilsynet har innhentet oversikt over norske spireprodusenter, og fortsetter nå arbeidet med å kartlegge hvor disse importerer frø fra. Tyske myndigheter har tidligere opplyst at de mistenkte spirene ikke er solgt utenfor landet.

- Tyske myndigheter skriver i RASSF-meldingen at de fortsetter sporingsarbeidet, men at dette er svært vanskelig. Dette er også vår erfaring, sier rådgiver Torunn Stalheim i Mattilsynet.

- E. coli-sporing er komplisert og i mange tilfeller vil det være umulig å finne smittekilden. Dette er det mange eksempler på fra tidligere utbrudd.

Så lenge de tyske spirene fortsatt er under mistanke vil Mattilsynet fortsette arbeidet med å kartlegge hvor norske spireprodusenter importerer sine frø fra. Det betyr at vi innhenter oversikter over frøimporten og samkjører dette mot opplysninger fra tyske myndigheter. Dette arbeidet er tidkrevende og vil pågå utover i uken.

- Vi anser imidlertid faren for at det er importert frø av denne typen til Norge som liten, sier Stalheim. – Dersom det skulle være importert smittede frø i Norge ville vi hatt flere smittende personer. Det er ikke noe E.coli-utbrudd i Norge.

Mattilsynet råder de som eventuelt har bestilt frø til personlig forbruk via internett til å avvente spiring av disse før det foreligger mer informasjon fra tyske myndigheter. Vi anbefaler også nordmenn som skal til Tyskland om å følge med på tyske kostråd.

Spørsmål fra pressen:
Pressevakt 46 91 29 10

Spørsmål fra publikum:
Tel. 06040