Neolane Nordic

E-markedsføring: øk avkastningen på markedsinvesteringen

Pressemelding   •   nov 04, 2010 09:22 CET

Kundedialog på tvers av kanalene med en integrert markedsføringsplatform

Selskap som driver med e-handel står for tiden overfor flere utfordringer. Sektoren preges av tøffe konkurranseforhold som følge av at mange selskap henvender seg til samme kundegruppe og fordi stadig nye konkurrenter dukker opp. Mens internett utvikler seg til å bli en uvurderlig salgskanal, må nettbutikkene forberede seg på å håndtere alle aspekter ved kundeforhold på nettet. Å konkurrere på pris er ikke lenger tilstrekkelig. I dag må man investere i tilrettelegging av varige prospekt- og kundeforhold. Nettforhandlere som bruker markedsføringssoftware i sin kundekommunikasjon er på vei bort fra ESP-modellen (Email Service Provider) siden denne har flere begrensinger: mangel på integrasjon med informasjonssystemene, mangel på reaksjonsevne og funksjonalitet samt at det er vanskelig å legge til nye kanaler. Nettbutikkene har behov for en mer effektiv programvareløsning, og mange har derfor valgt å ta i bruk integrerte markedsføringsplattformer som kombinerer yteevne, raskhet og produktivitet. Disse plattformene forener og integrerer all teknologi og alle kommunikasjonsmetodene tidligere brukt separat av salgs- og markedsføringsavdelingene som blant annet plattformer for e-postmarkedsføring, mobile markedsføringsløsninger, CRM-løsninger, data mining-verktøy samt prospekterings- og loyalitetsverktøy.

Når dagens teknisk kyndige forbrukere bombarderes med reklame fra alle kanter, blir de kritiske når det gjelder frekvens og innhold i meldinger og tilbud fra nettbutikker. I en undersøkelse gjennomført av Forrester Research i 2009 kom det frem at to av tre forbrukere synes de mottar for mange kommersielle henvendelser. I tillegg syntes 90% at henvendelsene de mottar ikke er relevante for dem og deres behov. Forbrukernes kjøpsvaner har også forandret seg som følge av utviklingen av internett som kjøpskanal. Forbrukere som handler på nettet bruker ofte flere kanaler for å undersøke hva som fins på markedet før de kjøpe den valgte varen. Disse moderne konsumentene har også makten til å velge å ikke motta en del av de kommersielle henvendelsene ved å fjerne adressen sin fra avsenderens utsendingsliste eller ved å blokkere avsenderen. Hvordan kan selskap innen netthandel bli mer konkurransedyktige og påvirke forbrukernes kjøpvaner? For å nå dette målet anbefales det selskapene å gå fra å være kampanjedrevet til å bli dialogdrevet, og individualisere hver eneste henvendelse, uansett om det initieres av markedsføringsavdelingen eller av forbrukeren selv. Slik blir det mulig å bygge kundelojalitet, holde kampanjekostnadene under kontroll samtidig som salg og omsetning øker. Her er noen nyttige tips fra Neolane om hvordan dette kan oppnås...

Fem anbefalinger for økt nettsalg

Skap et helhetlig kundebilde
Ville det ikke vært flott å kunne behandle hver kunde som det individet han eller hun faktisk er? Nå er det mulig å bygge opp profiler av dine nettkunder ved hjelp av opplysninger som sosiodemografiske detaljer, personlige interesser og preferanser, kjøpshistorie og tidligere kampanjerespons. Dermed kan du sende ut henvendelser med personliggjort innhold til hver enkel kunde gjennom deres foretrukkede markedsføringskanal (e-post, post, mobil, sosiale media etc.).

Ikke spam kundene dine - Bruk et kundepreferansesenter
Spammer du kundene dine kommer de garantert til å få en negativ merkeerfaring. Du risikerer da at de vender ryggen til merkenavnet ditt og produktene dine. For å unngå dette kan du ty til en tillatelsesbasert markedsføring som gir kunden kontroll over frekvens, innhold og kommunikasjonsmetode ved å opprette et preferansesenter for hver kunde.

Ta i bruk trigger-marketing
På dagens konkurransepregede marked er det ytterst viktig å kunne kommunisere i realtid med kundene dine uten å sløse resurser. Med trigger-marketingkampanjer kan du sende ut 100 % individualiserte henvendelser som blir utløst av informasjon relatert til hver person, enten det er basert på kundens profil, produkter eller oppførsel. For eksempel vil en forbruker som besøker et nettsted flere ganger uten å kjøpe noe automatisk få tilsendt en individualisert e-post med et attraktivt tilbud. Klikkene som kunder gjør i en tilbudsmail kan også bli brukt som triggers.

Gjør dine Facebook-fans og Twitter-følgere til kunder
“Jeg har én million fans på Facebook, men hvordan disse hjelpe meg til å øke avkastningen på markedsinvesteringene?” Denne setningen har blir uttalt utallige ganger av selskap i de fleste bransjer, og netthandel er ikke et unntak. Stadig flere selskap bruker sosiale media for å trekke til seg anonyme forbrukere. Men hvordan kan man som nettbutikk føre en varig og lønnsom dialog med ukjente fans? Det kan for eksempel gjøres ved å skape en kundeopplevelse på tvers av kanaler som tar i bruk sosiale media som direkte markedsføringskanal og integrere denne med andre kanaler som mobiltelefoni og email.

Ikke lanser kampanjer – optimer dialoger
I de gode gamle dager ble kampanjer planlagt av markedsføringsavdelingen hver måned på grunnlag av budjett og tilbud. De bestemte når og gjennom hvilken kanal et tilbud skulle sendes ut til et kundesegment. I det 21. århundre har ting forandret seg, eller rettere sagt: de kommer til å forandre seg. Nå bestemmer forbrukerne selv hvordan og når de vil kommunisere med en forhandler og hvilke produkter de vil ha, og de lytter til sin omgangskrets før de bestemmer seg. For å gjøre denne nye adferden om til en forretningsmulighet, trenger nettbutikker en markedsføringsplattform som er i stand til å styre en sentralisert tilbudskatalog og levere fullstendig personliggjorte tilbud i realtid hvis og når kunden vil.

Kort sagt er det nå mulig for markedsførere innen e-handel å bruke en integrert markedsføringsplattform som muliggjør kommunikasjon med prospekter og kunder på tvers av kanalene. I tillegg kan plattformen styre kampanjer, ressurser, kundedata og analyser, og dermed bidra til å øke effektiviteten og avkastningen på markedsinvesteringene.

Om Neolane
Neolane utvikler programvare til strategisk bruk innen markedsføringsledelse og kommunikasjon, noe som ivaretas gjennom én eneste integrert markedsføringsplattform. Dette muliggjør samhandling, individuell tilpasning, automatisering, utførelse og måling av all type kommunikasjon i alle tradisjonelle og mobile kanaler.
Neolane-løsningen forener de funksjonene som er nødvendige for strategisk og operativ ledelse; håndtering av informasjon til kunden, tilegnelse og omgjøring av prospekter, gjennomføring av markedsføringskampanjer i flere kanaler, automatisering av forvaltningsrelaterte meldinger, verktøy for individuell tilpasning av innhold og tilbud, analytiske funksjoner og rapportering. En sentralisert forvaltning av planer, budsjetter og markedsføringsressurser samkjører og optimerer alle virksomhetsrelaterte prosesser.
Mer enn 240 storkunder og ledere i SMB-segmentet innen deres marked i Frankrike og internasjonalt har vist Neolane tillit for å øke produktiviteten og kartlegge nye vekstkilder, noe som er mulig gjennom en innovativ og skreddersydd markedsføring i flere kanaler: Tele2, Stadium, Widerøe, Accor, Alcatel-Lucent, Sephora, Scandinavian Airlines, Canon, RueDuCommerce, Voyages-sncf.com, Meetic, Axa Banque, Dexia, Orange, EMI Music, Ouest-France, Fnac, TUI (Nouvelles Frontières), Nestlé / Nespresso, CanalCE, Société Générale og Skyrock.