Universitetet i Bergen

Ebbing, Marta, B vitaminer hjelper ikke mot hjerte- og karsykdom, PhD,

Pressemelding   •   sep 07, 2010 08:37 CEST

B vitaminer hjelper ikke mot hjerte- og karsykdom

Marta Ebbing disputerer fredag 17.9.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Homocysteine-lowering clinical trials in Norway.
Cardiovascular and cancer outcomes in the Western Norway B Vitamin Intervention Trial and the Norwegian Vitamin Trial”

To av fem i den norske befolkningen dør av hjerte- og karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er derfor viktig å utforske mulige forebyggende og behandlende metoder for denne typen sykdom. Homocystein er en aminosyre som dannes i kroppen og som kan måles i blodet. I en lang rekke studier er det funnet sammenheng mellom mengden homocystein i blodet og risiko for hjerte- og karsykdom. Jo høyere homocystein, desto høyere risiko for å få sykdom, eller for mer alvorlig utvikling av sykdommen. Homocystein kan enkelt senkes ved tilskudd av de syntetiske B vitaminene folsyre og B12.

På bakgrunn av den observerte sammenhengen mellom homocystein og sykdomsrisiko, ble følgende spørsmål stilt: Hjelper det for hjertepasienter å senke homocystein med B vitaminer?

Avhandlingen tar for seg effekten av homocystein-senkende behandling hos nærmere 7000 hjertepasienter som deltok i to kliniske forsøk i Norge i perioden 1998 til 2005. Halvparten av pasientene, tilfeldig bestemt ut fra loddtrekningsprinsipp, fikk behandling med folsyre og B12. B vitaminene senket homocystein betydelig, men det viste seg at dette ikke ga noen gunstige helseeffekter, verken på kort eller litt lengre sikt. Hos de pasientene som hadde høyt homocystein ved starten av forsøket, var B vitamin behandlingen forbundet med øket risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og død på grunn av hjerte- og karsykdom. I tillegg var det øket kreftforekomst, kreftdødelighet og total dødelighet blant pasientene som hadde fått folsyre og B12, sammenliknet med pasientene som ikke hadde fått slik behandling.

Oppsummert har avhandlingen vist at det ikke er noen grunn for hjertepasienter uten påvist B vitaminmangel å ta tilskudd med folsyre og B12 for å senke sitt homocystein. Slikt tilskudd kan være ugunstig for helsen. Det bør forskes videre på sammenhenger mellom B vitaminer, homocystein og helse for å forklare disse resultatene.

Personalia:
Marta Ebbing er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (1992), og har etter turnustjenesten arbeidet ved Stokmarknes sykehus, Diakonissehjemmet sykehus Haraldsplass og Haukeland universitetssykehus. I perioden 2006-2008 fikk hun doktorgradsstipend fra Helse & Rehabilitering, og var som stipendiat tilknyttet Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus og Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Hun arbeider nå som lege ved Hjerteavdelingen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.09.2010, kl. 10:30. Oppgitt emne: “Guidelines for the prevention of cardiovascular disease: closing the loop between the evidence base, guidelines and practical implementation.”
Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.09.2010, kl. 12:00, Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Marta Ebbing, tlf. 90 15 38 90, epost: marta.ebbing@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.