EDB Business Partner ASA

EDB ErgoGroup publiserer prospekt, tegningsperiode begynner.

Pressemelding   •   nov 25, 2010 10:26 CET

EDB ErgoGroup ASA (EDB ErgoGroup) har i dag publisert prospektet i forbindelse
med den garanterte fortrinnsrettsemisjonen hvor vilkår og betingelser ble
annonsert 19. november 2010. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av
Finanstilsynet.

Tegningskurs:
Tegningskursen er NOK 9,45  per nye aksje. Eksisterende aksjeeiere vil motta 11
tegningsretter for hver 20. aksje basert på aksjebeholdning registrert i
Verdipapirsentralen (VPS) ved utgangen av 24. november 2010.

Tegningsperiode og omsetningsperiode for tegningsretter:
Fra og med 25. november 2010 til 9. desember kl 17.30 (norsk tid).

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer, eller som ikke er
solgt, før 9. desember 2010 kl 17.30 (norsk tid) vil bli slettet og derved miste
sin verdi.

Prospektet vil, med de begrensninger som følger av gjeldende
verdipapirhandellovgivning, bli sendt per post til alle aksjeeiere registrert i
VPS ved utgangen av 24. november 2010. Prospektet er også tilgjengelig på
www.edbergogroup.com, http://www.dnbnor.no/emisjoner og">www.dnbnor.no/emisjoner oghttp://www.sebenskilda.no">www.sebenskilda.no Prospektet
kan også bestilles fra DnB NOR Markets og SEB Enskilda AS.

Investorkontakt i EDB ErgoGroup:
Jon A. Elde (CFO) (Finansdirektør)
Tlf: + 47 932 01 690

Presseansvarlig i EDB ErgoGroup:
Geir Remman, SVP Corporate Communications
Tlf: + 47 970 55 017


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12