EDB Business Partner ASA

EDB leverer budsjettmodellen for Norges statsbudsjett

Pressemelding   •   feb 10, 2010 09:09 CET

(Oslo, 10. februar 2010) Departementenes Servicesenter (DSS) og EDB har inngått
en avtale om utvikling og drift av Budmod, et verktøy som forenkler
utarbeidelsen av Statsbudsjettet. Avtalen har en varighet på ett år med opsjon
på forlengelse frem til 2014.

"Statsbudsjettet er kanskje det viktigste dokumentet som produseres i hele
offentlig sektor. Det er en gledelig tillitserklæring at DSS har gitt EDB tillit
til å videreutvikle dette budsjettverktøyet, sier Lars-Erik Johannesen,
konserndirektør for offentlig og industri i EDB.

"DSS er meget fornøyd med avtaleinngåelsen. EDB nådde opp etter en konkurranse i
det åpne markedet. Avtalen sikrer oss den nødvendige kontinuitet og kompetanse
når det gjelder produksjon av statsbudsjettet, en av DSS' viktigste oppgaver"
sier seksjonssjef Bjørn Vidar Jensen i DSS.

Løsning brukt til å utarbeide statsbudsjettet siden tusenårsskiftet
Budmod ble utviklet i 1999 og har siden dette vært departementenes primære
verktøy i budsjettarbeidet. EDB har helt siden produksjonsstart hatt ansvar
for support og videreutvikling av løsningen.

Løsningen legger til rette for utvikling og vedlikehold av budsjettdata. Den
inneholder blant annet maler for sammensetting og presentasjon av budsjettdata
for Statsbudsjettet, rapportfunksjonalitet og funksjoner for overføring av
budsjettdata mellom Finansdepartementet og øvrige departementer. I tillegg til
selve budsjettarbeidet kan departementene også benytte løsningen gjennom hele
budsjettåret.

"Offentlig sektor har behov for sterke og kunnskapsrike leverandører knyttet til
sine behov for samfunnskritiske løsninger, og jeg er svært glad for den
tillitten DSS viser EDB ved å videreføre samarbeidet vårt", sier Lars-Erik
Johannesen.

Kontakt:
Lars-Erik Johannesen, konserndirektør for offentlig og industri i EDB, tel: +47
970 36 256
Torgeir Kristiansen, informasjonssjef EDB, tel: +47 901 27 909

Om EDB
EDB Business Partner er en av de ledende leverandørene av IT-tjenester i Norden
med nærmere 6 000 ansatte og en årlig omsetning på om lag NOK 7,5 milliarder i
2009. Selskapet kan vise til nærmere 50 års suksessfull historie i å levere
virksomhetskritiske løsninger til både private og offentlige virksomheter. EDB
skal være en sterk og nær partner som med dyp bransjekunnskap og internasjonal
slagkraft hjelper sine kunder å ta ut det fulle potensialet i IT. EDB Business
Partner er notert på Oslo Børs under symbolet: EDBASA.

Se http://www.edb.com">www.edb.comhttp://<http://www.edb.com/>"><http://www.edb.com/>for nærmere informasjon.

[HUG#1382583]

Source: Millistream / Hug