EDB Business Partner ASA

EDB opprettholder EBITA-margin i vanskelig marked

Pressemelding   •   feb 03, 2010 09:09 CET

(Oslo 3. februar 2010) EDB Business Partner hadde en omsetning på NOK 1.917 millioner i fjerde kvartal 2009, mot NOK 2.145 mill i samme kvartal 2008. EDBs driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 168 millioner, mot NOK 193 millioner i samme kvartal 2008.

"2009 ble ett av de mest krevende årene i IT-tjenestemarkedet noensinne. Vi har som resten av bransjen opplevd fall i etterspørselen men EDBs forbedringsprogram har bidratt til at vi har opprettholdt en tilfredsstillende lønnsomhet. På tross av et vanskelig marked har kundene vist oss stor tillit, noe som har bidratt til at vi har en rekordhøy ordreinngang på 8,6 milliarder, sier konstituert konserndirektør John-Arne Haugerud.

Nøkkeltall fjerde kvartal 2009

* Driftsinntekter på NOK 1.917 mill (2.145 mill)

* EBITA var NOK 168 mill (193 mill)

* EBITA-marginen var 8,8 prosent (9,0)

* Operasjonell kontantstrøm på NOK 374 mill (606 mill)

* CAPEX på NOK 62 mill (71 mill)

* Nye kontrakter; NOK 1,4 mrd (850 mill)

* Fortjeneste per aksje ble NOK 0,59 (NOK 0,54)
Nøkkeltall 2009


* Driftsinntekter på NOK 7.492 mill (7.871 mill)

* EBITA var NOK 603 mill (724 mill)

* Operasjonell kontantstrøm på NOK 591 mill (759 mill)

* CAPEX på NOK 215 mill (329 mill)

* Nye kontrakter; NOK 8,6 mrd (3,7 mrd)

* Kostnadsreduksjoner på NOK 400 millioner gjennomført i eget program

* Fortjeneste per aksje ble NOK 1,36 (NOK 2,18)


Utvikling i forretningsområdene i fjerde kvartalIT Drift: Driftsinntektene i forretningsområdet ble NOK 1.110 millioner, mot NOK
1.211 millioner i tilsvarende kvartal året før. EBITA ble NOK 97 millioner, mot
NOK 101 fjerde kvartal 2008.


Løsninger: Forretningsområdet hadde driftsinntekter på NOK 405 millioner, mot
NOK 382 mill i fjerde kvartal 2008. EBITA ble 51 NOK millioner, mot NOK 52 samme
periode året før.


Applikasjonstjenester: Forretningsområdet hadde driftsinntekter i fjerde kvartal
2009 på NOK 506 millioner mot NOK 626 millioner i tilsvarende periode året før.
EBITA ble NOK 48 millioner mot NOK 60 millioner i fjerde kvartal 2008.

Innen Applikasjonstjenester ønsker EDB å legge til rette for økt bruk av global
sourcing konsulenter sammen med våre nordiske konsulenter. Dette har vært
organisert som to enheter under forretningsområdet. For å realisere potensialet
som ligger i tettere koordinering er Tom Scharning utnevnt som ny
konserndirektør med ansvar for forretningsområdet Applikasjonstjenester med
virkning fra 3. februar.


Utsiktene fremover
IT-tjenestemarkedet i Norden viste betydelig nedgang i 2009 som følge av svakere
etterspørsel og prispress. Enkelte løsningsområder viser imidlertid vekst, og
EDB har styrket sin posisjon innen blant annet Bank og Finans.


Ved inngangen til 2010 er kundene fortsatt tilbakeholdne med å øke
investeringene. EDB opplever vekst innen tjenesteområder som bidrar til at
kundene standardiserer IT-infrastruktur og automatiserer arbeidsprosesser som et
ledd i kostnadsreduserende tiltak. Tilsvarende er etterspørselen lavere etter
utviklingsprosjekter, noe som også gir lavere inntekter hos EDB.


Analyseselskapene IDC og Gartner venter at IT-tjenestemarkedet gradvis vil bedre
seg gjennom 2010 med utsikter til vekst i andre halvdel av året.


Kontaktpersoner:

John-Arne Haugerud, konstituert konsernsjef, + 47 22 77 21 01

Kristian Kuvaas Johansen, konserndirektør Økonomi og finans, + 47 476 03 334

Geir Remman, konserndirektør Kommunikasjon, + 47 970 55 017


Om EDB
EDB Business Partner er en av de ledende leverandørene av IT-tjenester i Norden
med nærmere 6 000 ansatte og en årlig omsetning på om lag NOK 7,5 milliarder i
2009. Selskapet kan vise til nærmere 50 års suksessfull historie i å levere
virksomhetskritiske løsninger til både private og offentlige virksomheter. EDB
skal være en sterk og nær partner som med dyp bransjekunnskap og internasjonal
slagkraft hjelper sine kunder å ta ut det fulle potensialet i IT.

EDB Business Partner er notert på Oslo Børs under symbolet: EDBASA.http://Sewww.edb.com"&gt;Sewww.edb.com<http://www.edb.com> for nærmere informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12[HUG#1379922]

4. kvartal rapport 2009: http://
Presentasjon av 4. kvartal 2009: http://

Source: Millistream / Hug