Statistisk sentralbyrå SSB

Egenbetaling i barnehager, endringstall, januar 2010

Pressemelding   •   feb 11, 2010 10:13 CET

Stabile barnehagesatser

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager økte samlet med 0,2 prosent fra august 2009 til januar 2010. Det var de kommunale betalingssatsene som bidro til oppgangen.

På landsbasis økte foreldrebetalingen i kommunale barnehager i gjennomsnitt med 0,4 prosent fra august 2009 til januar 2010. Betalingssatsene for barn i private barnehager gikk ned i samme periode med 0,1 prosent. De offentlige barnehagene står for 54 prosent av det totale barnehagetilbudet.

Økning i kommunale barnehagesatser

Regionene Nord-Norge, samt Hedmark og Oppland, hadde størst oppgang i foreldrebetalingssatsene for kommunale barnehager med henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent, mens det ikke ble registrert endringer for Sør-Østlandet. Totalt var oppgangen for den samlede egenbetalingen til de kommunale barnehagene på 0,8 prosent fra januar 2009 til januar 2010. De fleste kommunene har nå tilpasset seg maksimalsatsen på 2 330 kroner i måneden og endringer skyldes i hovedsak nye satser for kostpenger.

Maksimumspriser

Maksimalgrensen for månedssatsen for et heltidstilbud i barnehage er fastsatt av Stortinget og er 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis. Det er ikke vedtatt endringer i maksimalsatsene for 2010.

Barnehagetakster. Endring i prosent
http://www.ssb.no/barnegenend/