Sparebanken Vest

Egenhandel i Sparebanken Vest egenkapitalbevis

Pressemelding   •   des 11, 2009 09:32 CET

Sparebanken Vest har gjennom et tilbud til ansatte den 10.12.09 solgt til sammen 28.158 egenkapitalbevis SVEG til 282 ansatte i konsernet. Kursen er fastsatt til NOK 93,- pr. bevis etter fratrekk av rabatt på NOK 15. Hver ansatt fikk tilbud om kjøp av inntil 100 bevis. Bankens beholdning av egne egenkapitalbevis er etter nedsalget 11.184 bevis.

Følgende primærinnsidere kjøpte hver 100 bevis (ny beholdning i parantes)

Benedicte Schilbred Fasmer - direktør kapitalmarked (314)
Arve Havnerås - styremedlem ansatterepresentant (485)
Frank Johannesen - direktør risikostyring (214)
Bjørn Carlsen - HR-direktør (100)
Jan Erik Kjerpeseth - viseadm. Direktør (428)
Stein Klakegg - adm. direktør (1457)
Henning Nordgulen - direktør bedriftsmarked (314)
Pål Pedersen - direktør juridisk (314)
Bernt R. Petersen - intern revisjonssjef (885)
Bjørn Magne Sulen - varamedlem styret (700)


Kontaktperson:
Benedicte S. Fasmer - Leder kapitalmarked
Tlf. 95060034

Source: Millistream