Dovre AS

Egenimporterte vedovner truer brannsikkerheten

Pressemelding   •   jul 11, 2013 10:30 CEST

Stadig flere ulovlige ovner privatimporteres til Norge. Hvert år installeres flere hundre ildsteder som ikke er godkjente. Feiermesternes landsforening og Norsk Varme frykter økt brannfare og mer svevestøv i de store byene.

De siste ukene har Direktoratet for Byggkvalitet gjennomført tilsyn med ovner som selges i Norge. Nå varsler Feiermesternes Landsforening en egen kartlegging av egenimporterte ovner. Feiere over hele landet gjennomførte 375 000 tilsyn i 2012. Erfaringen fra feiervesenet i de største kommunene i Norge tilsier at fem av hundre nyinstallerte ovner mangler norsk godkjenning. Dette tilsvarer ca 1000 av 60-80 000 ovner som årlig installeres i Norge. 

Brannfarlig
Norsk Varme og Feiermesternes Landsforening advarer folk mot å hente hjem utenlandske ovner. 

-De siste par årene har vi merket at stadig flere importerer utenlandske merker som vi tidligere ikke har vært borte i, sier leder av Feiermesternes Landsforening Tom Erik Galambos. 

Mulkt og fyringsforbud
I Norge er det krav om at nye ildsteder skal være testet og tilfredsstille flere krav. Det holder ikke at ildstedet er CE-merket. I tillegg må det være godkjent i forhold til utslippskrav og sikkerhetsavstander med tanke på at europeiske ovner ofte er tilpasset murhus og ikke trehus som i Norge. 

De som eier ovner som ikke er godkjent for bruk i Norge risikerer tvangsmulkt eller fyringsforbud.

Mer svevestøv
-Det skal svært mye til for å få et ildsted godkjent i Norge. Alle de seriøse aktørene gjør dette skikkelig. Når folk har åpen flamme i eget hus må rammene rundt være forsvarlig, sier styreleder Merethe Halvorsrød i Norsk Varme. Privatimport av ovner som ikke er testet for utslipp gjør det også vanskeligere å få bukt med svevestøv, som er et problem i de store byene. 

Huskeliste for privatimport av vedovn

Nå gir Feiermesternes Landsforening og Norsk Varme tips til de som vurderer egenimport. Nye vedovner må:

•   Tilfredsstille utslippskravene i den norske standarden NS 3059.
•   Ha CE-merket 
•   Være godkjent etter den norske standarden NS 13420.
•   Være testet ved: SINTEF (Norge), Statens Provningsanstalt (Sverige) eller Teknologisk Institutt (Danmark).
•   Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk. 

I tillegg: 
Husk å melde i fra til ditt lokale feiervesen når du har installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved ditt fyringsanlegg. For nærmere informasjon om hvordan dette gjøres, ta kontakt med brann- og feiervesenet i din kommune.

Merk at disse kravene til nyinstallasjon av ildsteder gjelder i alle typer av boliger, selv fritidsboliger. Det er altså ikke lov å installere et brukt ildsted med mindre det tilfredsstiller kravene som nevnt over.

I verneverdige og kulturhistoriske bygninger der hensyn må tas til interiøret kan det installeres eldre ildsteder som ikke tilfredstiller utslippskravene. Tilstanden og installasjonen til et slikt ildsted må alltid tilfredsstille de generelle sikkerhetskravene til ildsteder uten dokumentasjon.

Kontakt: 
Merethe Halvorsrød – styreleder Norsk Varme      98 05 60 14 
Tom Erik Galambos – leder Feiermesternes Landsforening    91 99 47 71

Dovrepeisen er verdens eldste peisprodusent. Helt siden 1933 har Dovre varmet det norske folk. Det startet med Dovrepeisen, som på rekordtid revolusjonerte hele peismarkedet. Nyskapningen hadde såkalt "konveksjons-oppvarming", og den helt spesielle støpejernsinnsatsen gjorde det enkelt for folk flest å mure sin egen peis. Det i seg selv var en verdensnyhet.

Tradisjonen tro jobbes det kontinuerlig med produktutvikling for å kunne tilby nye og spennende produkter med samme høye standard og kvalitet som Dovre er kjent for. Ovner og peiser fra Dovrepeisen overlever generasjoner og gir en varme som også varmer sjelen.