Kronprinsparets Fond

Egmont Fonden gir 12,5 millioner til Kronprinsparets Fond for å hjelpe unge i Norge

Pressemelding   •   jan 21, 2016 08:00 CET

Bildetekst: Kronprinsparet engasjerer seg i arbeidet for og med ungdom i Norge. Her er de sammen med ungdom fra Fondets prosjekter på en felles telttur i mai 2015.


Kronprinsparets Fond og danske Egmont Fonden inngår et langsiktig og strategisk samarbeid med felles mål om å gi enda flere unge i Norge mulighetene og forutsetningene til å skape seg gode og verdige liv. Avtalen løper over fire år og har en totalverdi på 12,5 millioner kroner.


- Dette er en gledens dag både for ungdommene i våre prosjekter og for oss i Fondet. Egmont Fonden er en stor og profesjonell aktør, og har mer enn 95 års erfaring med allmennyttig arbeid for og med barn og unge. Derfor er vi svært glade, stolte og takknemlige for at Egmont Fonden har valgt Kronprinsparets Fond som ny samarbeidspartner i Norge. Sammen skal vi sikre at prosjektene i Fondet når ut til enda flere unge, og at prosjektene kan utvide med nye aktiviteter til gode for flere. Gjennom aktiv og gjensidig kompetansedeling skal vi også bidra til at god metodikk og gode ideer spres på tvers av landegrensene, og at flere blir inspirert til å gjøre en innsats, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Irene Lystrup.

- Egmont Fonden er et fond med dobbelt formål: Å eie og drive kommersiell medievirksomhet samt å arbeide allmennyttig til fordel og nytte for barn og unge. I takt med at Egmont Fonden har stadig flere kommersielle aktiviteter i Norge, er det viktig for oss å også ta et sosialt medansvar i det norske samfunnet. Derfor er vi veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Kronprinsparets Fond, som arbeider både profesjonelt og ambisiøst, og som har skapt gode resultater for unges trivsel og læring. Samarbeidet gjør det mulig å nå ut til mange unge og sikre høy kvalitet i arbeidet. Vi tror vi kan lære mye av hverandre på tvers av landegrensene, og dermed sikre best mulig innsats for noen av samfunnets mest sårbare, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens støtte- og bevilgningsadministrasjon.

Samarbeidet med Egmont Fonden vil særlig fokusere på utvikling og skalering av prosjektene Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lærervikaren. Begge prosjektene fokuserer på utdanning og læring for unge, som er ett av Egmont Fondens hovedsatsningsområder.

- Utdanning og læring er utrolig viktig for unges mulighet til arbeid og deltakelse i fellesskapet. Alle unge har et stort potensiale, og prosjektene i Fondet fokuserer bevisst på å bidra til å forløse dette potensialet. Her ligger det utrolig mye energi og muligheter for fremtiden, sier H.K.H. Kronprins Haakon.


Spredning av styrkebasert læring sammen med Arbeidsinstituttet i Buskerud

Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) er et praktisk alternativ for ungdommer som er i ferd med å falle utenfor eller har falt utenfor videregående opplæring. Gjennom systematisk bruk av styrkebasert læring og stort fokus på å skape et miljø og en kultur som fremmer læringsglede for alle, kan AIB vise til svært gode resultater når det gjelder å motivere ungdom til å fullføre videregående utdanning. AIB er også involvert i internasjonal forskning, og har bidratt til etableringen av nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring. Gjennom samarbeidet med Egmont Fonden får nå Arbeidsinstituttet blant annet muligheten til en større turne med veiledere og unge for å lære bort metodikken de bygger på til flere skoler, samt muligheten til å utvikle flere læringsverktøy.

- Vi er så utrolig glade for alle de muligheten dette samarbeidet gir oss, sier leder av Arbeidsinstituttet i Buskerud, Ingebjørg Mæland. Vi brenner for at alle unge skal finne seg til rette i skolen og kvalifisere seg for arbeidslivet, slik at de blir aktive medborgere og får gode liv. Ved å fokusere metodisk og systematisk på styrkene til hver enkelt elev, medarbeidere og samarbeidspartnere ser vi at vi forløser potensial og oppnår resultater ingen trodde var mulig. At Egmont Fonden anerkjenner dette arbeidet, og nå gir oss muligheten til både å utvikle arbeidet videre – og dele vår kompetanse og erfaring med flere er bare fantastisk, avslutter hun.


Videreutvikling av konseptet Lærervikaren

Lærervikaren er et nytt konsept som er utviklet av de samme sosiale entreprenørene som står bak Trivselsleder. Hovedmålet er å bidra til et nasjonalt løft for vikartimene, og gi elevene bedre læringsutbytte. Laerervikaren.no er en abonnementstjeneste som gir skolens vikarer tilgang til ferdig utviklede undervisningsopplegg på nett, klart for streaming og direkte bruk i klasserommet. Undervisningen er skreddersydd etter kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet, og inneholder alt fra hva vikaren kan si, til ferdige presentasjoner, oppgaver, spørsmål og veiledning. Alle fag og kompetansemål for 5.-7. trinn er foreløpig dekket, og er utarbeidet og kvalitetssikret av pedagoger. Undervisningsopplegget skal være et intuitivt, enkelt og rimelig konsept for skolen. Samarbeidet med Egmont Fonden gjør det mulig å utvikle konseptet til alle trinn i grunnskolen, samt utvide med nye funksjonaliteter.

- Vi er svært takknemlige og glade for at en så stor og profesjonell aktør som Egmont Fonden har valgt å støtte Lærervikaren. De har fokus på læring, er opptatte av barn og unge i både Norge og Danmark, og vi håper og tror vi derfor kan være en god match for sammen å bidra til enda større læringsutbytte i skolen. Vi ser virkelig frem mot et utviklende samarbeid, sier gründer og daglig leder for Lærervikaren, Kjartan Eide.


Kort om Egmont Fonden

Egmont Fonden er et fond som består av en kommersiell del som driver medievirksomhet, og en allmennyttig del som skal bidra til et godt liv for barn og unge. Egmont Fonden har aktiviteter i 30 land og står i Norge bak TV 2, Egmont Publishing, Nordisk Film, Nordisk Film Kino, Nettavisen (50%) og Cappelen Damm (50%). Hvert år går nær 100 millioner av overskuddet fra den kommersielle medievirksomheten til allmennyttige innsatser for sårbare barn og unges trivsel og læring. I Norge støtter Egmont Fonden initiativene Forandringsfabrikken, Senter for Krisepsykologi, Stine Sofies Stiftelse, Alternativ til Vold, Norske Kvinners Sanitetsforening samt Kronprinsparets Fond.

For detaljert oversikt over hva partene skal bidra med i samarbeidet se vedlegg.


Kontaktperson Kronprinsparets Fond:

Daglig leder Irene Lystrup, irene@kppfond.no, tlf. 412 87 656


Kontaktperson Egmont Fonden:

Kommunikasjonssjef Trine Beckett, tbe@egmontfonden.dk, tlf. +45 26 28 4430

Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Arbeidsinstituttet i Buskerud (gjennomføring av vgs) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

En analyse av samfunnsnytten for ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner (DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, april 2014)