Eidsvoll 1814

Eidsvoll 1814 jubler over nye 2014-millioner

Pressemelding   •   okt 12, 2012 10:00 CEST

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2013 styrker Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1814 som arena i Grunnlovsjubileet. Den storstilte restaureringen av Eidsvollsbygningen fortsetter. I tillegg foreslår Regjeringen at Eidsvoll 1814, som en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum, får en ekstrabevilgning på 9.9 millioner til å forberede grunnlovsjubileet i 2014.

”9.9 millioner er et fantastisk beløp, som viser at departementet verdsetter det arbeidet som gjøres ved museet”, sier direktør Erik Jondell om forslaget til Statsbudsjett. 

Ekstrabevilgningen dekker to hovedformål: Det såkalte inventarprosjektet skal sørge for en mest mulig tidsriktig møblering av Eidsvollsbygningen. Videre skal bevilgningen sikre nødvendige fornyinger av den øvrige formidlingsvirksomheten ved Eidsvoll 1814. Dette innebærer en stor satsing på fornying av utstillingene i publikumssenteret Wergelands Hus, digital formidling og kunnskapsdeling, samt et helhetlig formidlingstilbud i museet. 

Kulturdepartementet legger med denne bevilgningen forholdene til rette for et storstilt jubileumsår på Eidsvoll preget av kunnskap og opplevelse for alle. 

Som en følge av den nasjonale museumsreformen, ble Eidsvoll 1814 og Norsk Folke­museum konsolidert pr 1. jan. 2010. Både Norsk Folkemuseum og Eidsvoll 1814 har store felles interesser i grunnlovsjubileet, og dette var en viktig forutsetning for sammenslåingen. 

Eidsvoll 1814 er i dag en avdeling i Norsk Folkemuseum, men utad vil Eidsvoll 1814 fortsatt framstå som en klar og tydelig enhet med egen profil.