DiaGenic ASA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT I DIAGENIC ASA

Pressemelding   •   des 18, 2009 14:35 CET

DiaGenic ASA har avholdt ekstraordinær generalforsamling den 18. desember 2009.

Generalforsamlingen vedtok kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer og utstedelse av frittstående tegningsretter, i samsvar med forslag inntatt i innkallingen.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling vil være tilgjengelig på www.newsweb.no og www.diagenic.com.


Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-post: erik.christensen@diagenic.com

Håkon Sæterøy, styrets leder
Telefon: +47 92695175
e-post: haakon.saeteroy@diagenic.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12