Odim ASA

Ekstraordinær generalforsamling avholdt i ODIM ASA

Pressemelding   •   des 02, 2009 15:14 CET

(Hareid - 2. desember 2009): ODIM ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling i dag. Alle vedtak ble fattet i overensstemmelse med innkallingen.
Flertallet i generalforsamlingen sluttet seg til forslaget til nye styremedlemmer i ODIM ASA.Nytt styre i ODIM ASA er:
Njål Sævik (styreformann)
Kristin Krohn Devold (nestformann)
Rebekka Glasser Herlofsen
Hege Sjo (ny)
Aasulv Tveitereid (ny)
Jo-Helge Dimmen ansattrepresentant)
Sveinulf Øydne (ansattrepresentant)
Øyvind Bunes (ansattrepresentant)

Vedlagt følger protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.For mer informasjon:
Arild Hatløy, konstituert konsernsjef, finansdirektør ODIM ASA, +47 909 93 216Om ODIM ASA
ODIM ASA er et internasjonalt teknologiselskap som utvikler og selger avanserte og komplette automatiske håndteringssystemer til offshore olje- og gassmarkedet, forsvarsmarkedet og kjernekraftmarkedet. ODIM søker posisjonen som kundens viktigste partner i deres kritiske operasjoner, og innehar i dag en ledende posisjon innen utvalgte markedsnisjer. ODIM satser i tillegg tungt på det meget lovende dypvannsmarkedet.