Mynewsdesk

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRIEG SEAFOOD ASAD

Pressemelding   •   des 21, 2009 09:10 CET

et ble 18. desember 2009 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Grieg
Seafood ASA.

Forslaget om vedtektsendring for å tillate unntak fra allmennaksjelovens krav om
utsendelse av dokumenter som er lagt ut på selskapets internettsider til
selskapets aksjonærer ble vedtatt.

Se for øvrig vedlagte utskrift av generalforsamlingsprotokollen, samt oppdaterte
vedtekter.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1365301]

Generalforsamlingsprotokollen: http://
Vedtekter: http://

Source: Millistream / Hug