Plan Norge

– Ekstrem forskjellsbehandling av barn

Pressemelding   •   des 03, 2013 14:13 CET

Barn med funksjonshemminger er ti ganger mer utsatt for ikke å få utdanning enn andre barn. De risikerer også oftere å bli utsatt for vold, underernæring og sykdommer. Det viser en ny undersøkelse fra barnerettighetsorganisasjonen Plan. 

Plan-rapporten, «Include us!», er laget i samarbeid med London School of Hygiene and Tropical Medicine og lanseres på FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 3. desember. Studien er basert på en undersøkelse blant om lag én million av Plans fadderbarn i 30 ulike land og er en av de største studiene internasjonalt av barn med funksjonshemminger. 

– Rapporten illustrerer den ekstreme forskjellsbehandlingen som barn med funksjonshemminger opplever verden over. I rundt halvparten av landene vi har undersøkt, er det over ti ganger mer sannsynlig at barn med funksjonshemminger ikke får gå på skole, enn andre barn. De stiller også bakerst i køen når det gjelder helsetjenester og medisinsk behandling, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge. 

Ekskluderes og diskrimineres
Det er om lag 150 millioner funksjonshemmede barn i verden i dag. Mange blir gjemt bort og ekskludert fra samfunnet de lever i, på grunn av at familien skammer seg og blir stigmatisert. Barna møter mange barrierer og blir diskriminert, spesielt når det kommer til utdanning og tilgang til helsetjenester. De har også større risiko for å bli utsatt for vold og overgrep, underernæring og sykdommer. 

– Dette innvirker på deres framtidige muligheter til å skaffe seg jobb og venner og gir dem dårligere livskvalitet. Det er avgjørende at funksjonshemmede barn får de samme mulighetene som andre barn, for å gi dem en best mulig start på livet, sier Thommessen. 

Plan jobber spesielt for og med verdens mest sårbare og marginaliserte barn.

– Vi jobber på flere områder for å skape en bedre framtid for barn med funksjonshemminger, blant annet gjennom å gjøre skolene mer tilgjengelige for rullestolbrukere, gi opplæring til barn og lærere i tegnspråk og endre holdninger i lokalsamfunnet for å forebygge stigmatisering og mobbing. I tillegg arbeider vi med å få myndighetene til å oppfylle sine plikter om utdanning og helsehjelp, sier Thommessen. 

Usynlige i norsk utenrikspolitikk
Ifølge en evalueringsrapport om inkluderingen av funksjonshemmede i norsk utenrikspolitikk fra 2012, har funksjonshemmede vært nedprioritert i norsk utviklingspolitikk de seneste årene. I perioden 2000 til 2010 nådde bare to prosent av norsk bistand mennesker med funksjonshemminger. Barn med funksjonshemminger har, med få unntak, blitt fullstendig ekskludert.

Statsminister Erna Solberg har sagt at Norge skal ta en ledende rolle internasjonalt når det gjelder utdanning for alle. Samtidig slår regjeringserklæringen fast at regjeringen skal ta spesielt hensyn til marginaliserte grupper, som for eksempel funksjonshemmede, i sitt bistandsarbeid. 

– Det er viktig at regjeringen nå følger opp dette og at statsministeren bruker sin innflytelse og internasjonale posisjon til å sørge for at barn med funksjonshemminger blir en naturlig del av arbeidet med utdanning for alle, og i de nye utviklingsmålene som skal ta over når tusenårsmålene går ut i 2015, sier Thommessen. 

Plan Norge - for og med barn