Badger Explorer ASA

EKSTREMKULDEN PÅVIRKER FULLSKALATESTENE AV BADGER EXPLORER

Pressemelding   •   jan 15, 2010 09:34 CET

De ekstremt lave temperaturene i Nord Europa den siste måneden har påvirket fremdriften i fullskalatestingen av Badger Explorer. Derfor har det vært nødvendig å iverksette ekstraordinære tekniske, operative og personellmessige hensyn og tiltak, noe som har komplisert og forsinket testingen. Operative begrensninger vil gjelde inntil temperaturen  igjen tillater full fremdrift i fullskalatestene.

"Badger teknologien og testoperasjonene rundt denne er i utgangspunktet beheftet med en rekke usikkerhets- og risikoelementer. Det å introdusere ytterligere risikoelementer på nåværende tidspunkt, ved å operere under ekstremt lave temperaturer, vil ikke være i selskapets, våre partneres eller våre investorers interesse. For å unngå skader på personell og Badger prototypen har vi derfor valgt en kontrollert og ansvarlig fremdrift under de rådende forhold", sier adm.
dir. i Badger Explorer ASA,  Kjell Erik Drevdal.

Fullføring av fullskalatesten av Badger Explorer  vil være avhengig av hvordan værforholdene og temperaturen utvikler seg, samt hvilke kompenserende tiltak det kan være hensiktsmessig å iverksette dersom kuldeperioden strekker seg  inn i februar.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Kjell Erik Drevdal, CEO, Badger Explorer ASA
Kontor: +47 52 97 45 15
Mobil: +47 91 64 35 52


About Badger Explorer ASA:
Badger Explorer ASA is developing a revolutionary method for exploration and verification of oil and gas prospects, called Badger Explorer. Badger Explorer drills down and buries itself in the underground, equipped with numerous sensors, which measure and register vital formation and physical data. The method provides a substantially lower risk, cost and complex operation compared
to utilizing an expensive conventional drilling rig. The crushed formation cuttings are transported through the tool, deposited and
compressed in the void behind the unit. Potential excess volume is injected into fractures generated by Badger Explorer. The unit is connected to a combined power and signal cable which again is connected to the surface. The unit is powered by electricity and transmits data signals to the surface through the cable.

http://www.bxpl.com">www.bxpl.comhttp://<http://www.bxpl.com/>"><http://www.bxpl.com/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12