Software Innovation AS

Elektronisk orden i Norsk Tipping

Pressemelding   •   nov 01, 2011 15:56 CET

-Fra manuelt papirarkiv til elektronisk dokumenthåndtering med løsning fra Software Innovation

Prisen “Årets arkiv for 2011” er tildelt Norsk Tipping for deres implementering av en fullelektronisk dokumenthåndteringsløsning. Løsningen leveres av Software Innovation. “Virksomhetens prosjekt for innføring av elektronisk dokumenthåndtering er et eksempel til etterfølgelse og inspirasjon for andre arkiver, både offentlige og private,” sier Norsk Arkivråd, som står bak den nyopprettede prisen.

Det var i forbindelse med Norsk Arkivråds 50-årsjubileum forrige uke at den nyetablerte prisen, “Årets Arkiv” ble tildelt Norsk Tipping på en mottakelse arrangert av Oslo kommune. Juryen sa blant annet:

"Årets vinner har gått fra papirarkiv og manuelle løsninger til fullelektronisk arkiv på veldig kort tid. Vinneren har vært i en omstillingsprosess på mange områder de siste årene. Hele prosessen har vært forankret på høyeste hold, og prosjektet føyer seg inn i rekken av vellykkede endringer. At arkivet i denne prosessen i tillegg har hatt tid til å formidle sine erfaringer til andre, er imponerende.”

Fra manuelle rutiner til elektronisk arkiv på under ett år

Det er nå ett år siden Norsk Tipping inngikk avtale med Software Innovation om implementering av sak- og arkivsystemet Public 360°. Ønsket var å ta i bruk en standardløsning, bygget på SharePoint, der et digitalt arkiv skulle ivareta dokument- og arkivhåndtering for optimalisering av administrative rutiner.

Målet var forbedret dokumentproduksjon og arbeidsflyt på tvers av selskapets avdelinger.

“Vårt arkiv anses som et privatarkiv, og er per i dag ikke pålagt å følge arkivloven eller Norsk Arkivstandard (Noark). Likevel har vi fått på plass og en moderne dokumenthåndteringsløsning som sikrer sporbarhet og åpenhet.  Vi ønsker med dette å være i forkant av utviklingen og forhåpentligvis inspirere andre virksomheter”, sier arkivleder Britt Agnete Enemo, som tok i mot prisen for Norsk Tipping.   

Implementeringsfasen er tilbakelagt, og fokus er nå full utrulling i samtlige avdelinger.

“Vi har kommet langt på kort tid, men fortsatt gjenstår det en del arbeid. Men denne prisen viser at vårt fokus på arkivet blir lagt merke til, at vi har tenkt riktig og at vi er på rett vei”, forteller arkivlederen.

En viktig anerkjennelse

“At Norsk Tipping blir utnevnt til “Årets Arkiv” med implementering av Public 360°, bekrefter at våre løsninger spiller en forretningskritisk rolle hos store, informasjonsintensive selskaper som Norsk Tipping”, sier administrerende direktør i Software Innovation Norge, Torstein Harildstad.

“Vi opplever at stadig flere virksomheter ser nødvendigheten av å etablere arkivet som en levende hukommelse der e-poster, dokumenter og annen arkivverdig informasjon lagres på en sikker måte. Dette bidrar til å effektivisere forretningsprosesser, bedre sporbarhet og kontroll, samt sørger for økt kunnskapsdeling og samhandling mellom ansatte”, understreker Harildstad.  

For mer informasjon, kontakt:

Torstein Harildstad, administrerende direktør i Software Innovation Norge, torstein.harildstad@software-innovation.no, mobil: 908 26 019

Roar Jødahl, kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Tipping, roar.jodahl@norsk-tipping.no, mobil: 970 71404

Om Software Innovation:

Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. 

www.software-innovation.no

Om Norsk Tipping:

Norsk Tipping er et statlig heleid aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven), med senere endringer. Selskapet holder til på Hamar og har ca 370 ansatte som skal sørge for å levere attraktive spill og underholdning innenfor sosialt ansvarlige rammer. Norsk Tipping omsatte i 2010 for 3,7 milliarder kroner og leverte et overskudd på vel 4 milliarder kroner til norsk idretts- og kulturliv og frivillige organisasjoner.

Om Norsk Arkivråd:

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon, med nærmere 1200 medlemmer fra både privat og offentlig sektor over hele landet. Rådet arbeider med dokumenthåndtering og arkivfaglige spørsmål, og feirer i år sitt 50 års jubileum med en stor konferanse i Oslo.

www.arkivrad.no