Elkem AS

Elkem Solar har besluttet å starte opp på Herøya

Pressemelding   •   feb 19, 2016 07:55 CET

Herøya, Porsgrunn, 19. februar 2016: Etter å ha gjennomført et forprosjekt siden september 2015 har Elkem Solar besluttet å starte produksjon i RECs gamle fabrikk på Herøya. Elkem Solar starter nå jakten på rundt 70 engasjerte medarbeidere.


Elkem Solar skal produsere blokker med solcellesilisium fra Elkem Solar i Kristiansand. Blokkene sendes så videre til REC Solars fabrikk i Singapore, som er en del av Elkem-gruppen.


-Vi har nå besluttet å starte produksjon i fabrikken på Herøya. Vi videreutvikler vår fornybare teknologi og skaper rundt 70 nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Elkem Solar Inge Grubben-Strømnes. Satsingen vil også gi et titall indirekte arbeidsplasser, med rom for videre vekst.


Elkem Solar annonserte ønske om å ta over REC-fabrikken i september 2015. De siste månedene har blitt brukt til å skape oversikt over behovet for teknologiutvikling og verifisering av nåværende anleggs konkurransekraft.


– Satsingen på Herøya vil styrke vår eksisterende produksjon og vil inngå i verdens mest energi- og kosteffektive verdikjede for solceller, sier Grubben-Strømnes.


Arbeidsplasser med mening

-Nå som beslutningen er endelig begynner rekrutteringsprosessen med en gang, sier Geir Ausland, verkssjef, Elkem Solar. – Vi trenger de fleste funksjoner som er i en fabrikkorganisasjon, fra ledelse, skiftoperatører, prosessingeniører og andre støttefunksjoner. At arbeidet vil bidra til mer fornybar energi i verden, burde være en stor inspirasjon for de som søker seg til oss.


Rekruttering og ombyggingsprosjektet starter nå. Planen er at produksjonen vil kunne starte i løpet av andre halvår 2016.


Enova og Siva som samarbeidspartnere

Enova bestemte på styremøtet den 18. februar å bevilge Elkem Solar 72 millioner kroner i støtte til å starte opp igjen fabrikk 3 og 4 i de gamle lokalene til REC på Herøya. Siva på sin side har gjort store investeringer i den fysiske infrastrukturen og vil være med på å utvikle denne videre.


– Oppstart på Herøya er et prosjekt med nye teknologiske løsninger, men også betydelig risiko i et marked som fortsatt utvikler seg fort. Støtten fra virkemiddelapparatet er helt avgjørende for vår satsing, sier Grubben-Strømnes.


– Elkem Solar tar med dette et viktig steg i å utvikle ovnsteknologien i en mer energieffektiv og miljøvennlig retning. Vi håper at dette prosjektet bidrar til å sette fart på utviklingen av større og mer energieffektive ovner for slik produksjon, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Nyheten om at Elkem Solar etablerer ny solcelleproduksjon på Herøya vil få stor betydning både regionalt og nasjonalt. Gjennom Herøya Næringspark vil Siva og Porsgrunn Utvikling være tilrettelegger av den fysiske infrastrukturen for Elkem Solar. Siva var utløsende for etablering av solcelleindustrien i Norge på starten av 2000-tallet. Nå kan denne kompetansen og infrastrukturen utnyttes og utvikles videre, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for eiendom i Siva.


For flere kommentarer, kontakt:

Inge Grubben-Strømnes, administrerende direktør, Elkem Solar, er tilgjengelig for kommentarer i fabrikklokalene på Herøya fra kl. 10:30-13:00 fredag 19. februar, og på telefon 977 19 972.


Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem og styreleder i Elkem Solar, tlf 992 47 635.


Geir Ausland, fabrikksjef på Elkem Solar og Herøya, tlf 480 02 825.


Om Elkem Solar:

Elkem Solar har utviklet og industrialisert proprietær teknologi for produksjon av solcellesilisium, ESS®, som bruker 75 % mindre energi enn tradisjonelle prosesser. Selskapet har per i dag 190 ansatte i Kristiansand. Les mer på www.elkemsolar.com


Om Elkem:

Elkem er et av verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. De viktigste produktene er silisium, silikon, ferrosilisium, støperilegeringer, karbonmaterialer og microsilica.Elkem har 21 verk verden over, i tillegg salgskontorer i mer enn 50 land. Elkem har omtrent 3600 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com