Foreldrekompetanse og Famlab

Empati og Mindfulness i møtet med barn og unge.

Pressemelding   •   mai 30, 2014 20:47 CEST

Intervju med mindfulnesslærer Marie Kronquist

Så lenge hun kan huske har Marie Kronquist hatt en spesiell interesse for personlig og spirituell utvikling. Hun synes derfor det er et privilegium å få jobbe med mindfulness, yoga og meditasjon. Det er et arbeid som handler om å skape velvære, ro og bevissthet. Marie er utdannet innen pedagogikk, psykologi, kommunikasjon og ledelse fra Københavns Universitet, og har en aktiv idrettskarriere bak seg. Fra 1996 - 2001 var hun profesjonell basketballspiller i Portugal og England og vant flere danske og internasjonale mesterskap. I en årrekke var hun tilknyttet det danske kvinnelandslaget, og hun har vært en ivrig maratonløper.

Siden 2008 har hun jobbet som selvstendig konsulent, og har hatt gleden av å hjelpe, undervise og veilede hundrevis av mennesker i rollen som mindfulnessinstruktør, coach, meditasjonslærer og yogainstruktør. I mange år har hun reist og oppholdt seg i India hvor hun har deltatt på en rekke kurs og workshops i meditasjon og mindfulness.

I Norge er Marie kursleder både på Famlabs «Instruktørutdannelse i pedagogisk mindfulness» og kurset «Empati og mindfulness i pedagogisk praksis». Hun forteller at mindfulness er en livsfilosofi som inkluderer en rekke verktøy som bidrar til egenutvikling på mange nivåer. Det handler om å finne fram til sin indre væren, gjenopprette indre balanse, og finne tilfredshet og fred i seg selv. Mindfulness hjelper mennesket å skape balanse i livet, og dette gjelder for barn så vel som for voksne. I stedet for å være et ytreorientert menneske som desperat forsøker å holde tritt med konkurransen og fokuset på overfladisk materialisme i samfunnet, kan mindfulness hjelpe en med å vende oppmerksomheten innover og bevare den indre roen. Og å kunne møte barn med større selvinnsikt, trygghet, ro og balanse. 

Barn samarbeider alltid med, og lærer av, de voksne rundt seg. Derfor er det viktig at vi voksne går foran som gode rollemodeller ved å være tilstede og oppmerksomme. Marie peker på at barn lærer hvordan de skal være i verden gjennom å betrakte de voksne, og at vi derfor må vise dem en god og farbar vei. Vår tids barn og unge har i enda større grad enn tidligere bruk for fordypelse, nærvær og balanse. I en verden med mange ytre krav og forventninger, er det viktig å være oppmerksom på å styrke de indre kvalitetene som gir barn og unge økt selvfølelse.

Som deltaker på kurset «Empati og mindfulness i pedagogisk praksis» vil du få en grunnleggende teoretisk innføring i mindfulness, og kunnskap om et bredt spekter av praktiske verktøy som kan benyttes i pedagogisk arbeid. Kurset er praksisrettet og omfatter både undervisning, individuelle trening og gruppebaserte øvelser. Ved hjelp av meditasjon, pusteøvelser, kroppsbevissthet, stillhet og kreative prosesser kan den voksne finne roen i seg selv, og bringe den med seg inn i det viktige arbeidet med barn og unge. 

Empati og mindfulness i pedagogisk praksis er orientert mot fagfolk, men er også åpent for foreldre og andre interesserte. Kurset er praktisk og konkret, og deltagerne vil arbeide med sin fagpersonlige utvikling og sin relasjonskompetanse. Deltagerne vil få redskaper til å mestre de utfordringer og konflikter som møter dem hverdagen. 

Du finner mer informasjon om kurset på denne siden

Om Foreldrekompetanse

Foreldrekompetanse er et kurs og kompetansetilbud tilbud til foreldre, og andre som er interessert i temaer relatert til barns utvikling og foreldre-barn kommunikasjon. Eier og daglig leder er Hans Holter Solhjell. Hans underviser selv kursene De første månedene, Det første året, og Trassalder? og arrangerer ut over dette kurs og seminarer med andre fagpersoner og instruktører. Hans gir også veiledning. 


Om Famlab

Famlab er den norske avdelingen av en internasjonal undervisnings- og rådgivningsorganisasjon basert på den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juuls erfaringer og teorier omkring relasjonene i familier. Til daglig ledes Famlab av Hans Holter Solhjell. 
Famlab henveder seg først og fremst til foreldre som ønsker å få fastere grunn under føttene i rollen som foreldre, og partnere som har lyst til å utvikle deres egne verdier og praksis i dialog med Jesper Juuls prinsipper for samliv og barneoppdragelse, og i dialog med andre foreldre.