Statens legemiddelverk

Én dose Pandemrix tilstrekkelig for de fleste barn og voksne

Pressemelding   •   des 15, 2009 17:44 CET

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk har gjennomgått foreliggende data om effekt og bivirkninger av pandemivaksinen Pandemrix. Konklusjonen er at én vaksinedose ser ut til å gi tilstrekkelig beskyttelse for de aller fleste barn og voksne. Personer med nedsatt immunforsvar anbefales fremdeles å ta to doser, med minimum tre ukers mellomrom.

Tidligere anbefaling har vært å gi to doser Pandemrix til barn under 10 år. Det ser nå ut til at én dose er tilstrekkelig. I tillegg viser data at dose nummer to gir noe mer feber og lokalreaksjoner hos små barn. Derfor endres nå anbefalingen til å være én vaksinedose for alle unntatt immunsupprimerte. For dem som allerede er vaksinert med to doser, vil endringen i anbefalingen ikke ha noen betydning.

Myndighetene følger fortløpende med på resultater fra kliniske studier, og eventuelle oppdateringer i anbefalingene skjer på grunnlag av disse. Dersom det på et senere tidspunkt skulle vise seg å være nødvendig med en vaksinedose til, vil myndighetene gå ut med ny informasjon om dette.

Kontaktpersoner:

Folkehelseinstituttet

Kontakt presseservice

Legemiddelverket:

Svein Rune Andersen, seksjonssjef
Telefon: 22 89 77 79
Svein.Rune.Andersen[at]legemiddelverket.no
Vaksineseksjonen

Christian Syvertsen, forsker
Telefon: 22 89 75 78
Christian.Syvertsen[at]legemiddelverket.no
Vaksineseksjonen