Elretur

En gjennomgang av lovverket er nødvendig

Pressemelding   •   okt 25, 2010 09:13 CEST

I flere kommuner rundt om i landet hoper det seg nå opp gamle kjøleskap, TVer og annet elektrisk avfall. Lovverket tillater at dette skjer, og derfor må forskriften som regulerer dette nå endres, sier direktør i returselskapet Elretur, Stig Ervik.

Klima og Forurensingsdirektoratet forlanger i en pressmelding at returselskapene og bransjen selv rydder opp i det kaoset som er skapt ute på kommunale og interkommunale gjenvinningsstasjoner, og at en henting av EE-avfall iverksettes omgående. Elretur stiller seg svært positive til dette. – Vi har hentet vår andel av EE-avfall, og overlater nå stafettpinnene til de andre returselskapene som er i markedet, sier Ervik.

Stig Ervik i Elretur er meget positiv til utspillet fra KLIF, og ser frem til å sette seg ned sammen med de andre aktørene i bransjen for å løse det avfallsproblemet som nå er oppstått.  – Vi har over lengre tid påpekt at dersom bransjen går sammen om et såkalt clearing-system, vil det aldri stå igjen EE-avfall på gjenvinningsstasjoner. Dette er en løsning som er tatt i bruk flere steder i Europa, med stor suksess, og vi håper nå å komme i mål med en slik ordning også her i landet, sier Ervik.

Svakheter med forskriften
Forskriften tillater i dag hvert enkelt returselskap å la være å samle inn alt EE-avfall som oppstår  Norge, fordi definisjonen brukt er at mengden EE-avfall som er samlet inn, skal tilsvare 100% av alt EE-avfall i Norge. Det er altså ikke slik at mengden EE-avfall som oppstår i landet er definisjonen av mengdegrunnlaget. Ervik i Elretur oppfordrer KLIF på det sterkeste til å gjøre om på denne definisjonen, samtidig som mulighetene hvert enkelt returselskap har til å unnlate å samle inn 100 % av sin andel av EE-avfall bør fjernes.  – Alle returselskap som får lov til å drive virksomhet i Norge må ta 100 % ansvar! Det holder ikke med 60 %, slik forskriften faktisk åpner for i dag, mener Stig Ervik.

Løsningen er klar
– Det er ikke noe problem å løse denne situasjonen, sier Ervik,  - vi har flere ganger foreslått for KLIF  at et clearing-system innføres i Norge. Et slikt system vil føre til at alle returselskaper oppfyller sin forpliktelse og det vil ikke oppstå slike situasjoner som vi ser i enkelte kommuner i dag, hvor EE-avfall hoper seg opp og faktisk utgjøre en miljøtrussel for omgivelsene våre.

 

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Elretur drives nonprofit og er bransjeeid.

For mer informasjon kontakt direktør Stig Ervik i Elretur på 907 70 700 eller markeds- og informasjonssjef Guro Kjørsvik Husby på 99 500 518.